Indkaldelse til generalforsamling 2016

Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Bedre Psykiatri Aalborg.

Generalforsamlingen afholdes mandag d. 4. april 2016 kl. 19,00 i Frivillighuset på Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Fremlæggelse og godkendelse af lokalbestyrelsens årsberetning om lokalafdelingens virksomhed
  4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for indeværende regnskabsår
  6. Indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg til repræsentantskabet
  9. Valg af kritiske revisorer
  10. Eventuelt

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske på e-mail til: keld@arenholt-christensen.dk. Ved tilmelding oplyses navn og medlemsnummer af Bedre Psykiatri Aalborg. Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest d. 3. april kl. 12,00. Kun betalende medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Hvert betalende medlemskab giver en stemme.

Kom og vær med til at støtte op om en god sag.

Vel mødt til generalforsamling i BEDRE PSYKIATRI AALBORG!

På bestyrelsens vegne

Keld A. Christensen

Formand for BEDRE PSYKIATRI AALBORG