Bestyrelse

 

Bestyrelses medllemmer

 Is

Anne Marie Pedersen
6340 Kruså
ampe@pc.dk
 
Helga Thiesen
6230 Rødekro
helgathiesen@hotmail.com
 
Flemming Larsen
6230 Rødekro
tikki125@gmail.com
 
Annika Christiansen
6372 Bylderup Bov
sweetazur@gmail.com
 
Betina Møller Mortensen
 
Heidi kjær