Politisk arbejde

Politisk arbejde

BEDRE PSYKIATRI er en upartisk forening, der arbejder for bedre vilkår får pårørende og mennesker med psykiske lidelser.

Vi har et politisk team, hvor vi bl.a. arbejder med at få politikerne til at sætte pårørendepolitik på dagsordenen.
Er du interesseret i at være med, så skriv en besked til Helga Schulz Thiesen på fb privatbesked/ mobil 2980 1857

 

VI KAN ALLE BLIVE PÅRØRENDE
Psykisk sygdom er en af Danmarks største folkesygdomme - mere end hver tredje af os er pårørende til et menneske med en psykisk sygdom. Når pårørende er på banen, betyder det, at den der er syg, bliver hurtigere rask, får færre tilbagefald og får et bedre liv. BEDRE PSYKIATRI kæmper derfor for, at du og andre pårørende bliver set, hørt og får bedre hjælp og støtte.

Vidste du?
At mere end ½ mio. danskere lider af en psykisk sygdom
At hver tredje dansker er pårørende
At man kan blive helbredt for psykisk sygdom
At inddragelse af pårørende betyder markant større sandsynlighed for, at den psykisk syge bliver rask.

Derfor arbejder vi lokalt, regionalt og på landsplan for at:
• Sætte fokus på de problemer og udfordringer pårørende har.
• Skabe en anerkendelse af pårørende som en ressource.
• Støtte ethvert tiltag, som vil skabe en bedre psykiatri og styrke behandlingen og respekten om den syge.

I BEDRE PSYKIATRI Aabenraa-Tønder arbejder vi bl.a. ved at:
• Indgå i dialog med kommunal politikere igennem Råd får socialpsykiatri og udsatte, Handicapråd mm.
• Gøre os synlige ved arrangementer i kommunen, skrive læsebreve, samarbejde med andre foreninger o.l.