Politisk Team

 

 

Resultat af undersøgelsen

 

Undersøgelsen af Aabenraa kommunes indsats overfor psykisk syge og deres pårørende er nu afsluttet. 🙂 Læs mere om resultaterne og hvor de største udfordringer ligger 😞 
Du er også stadig velkommen til at skrive din historie til os på en mail, så vil vi tage dem med videre til politikerne 🙂 
Vi kæmper for at få en en levende pårørendepolitik, et pårørenderåd, hvor kommunen indrager vores viden, en pårørendevejleder, der kan guide dig i kommunen og netværksgrupper for pårørende også for dem under 18 år!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Debat Aabenraa. 

 

Læserbrev:

Forleden deltog jeg i et informationsmøde hos lokalafdelingen for Tønder og Aabenraa vedrørende Bedre Psykiatri.

Et møde der har fyldt meget i mit hoved siden.

Der var oplæg og gennemgang, men ikke mindst fortællinger fra pårørende til psykisk syge.

Det kom blandt andet frem at ca. 33 procent i kommunen enten er direkte eller indirekte berørt af en psykisk syg.

Ja, hvem ved det? Det er jo et tabuområde.

Efter min opfattelse er der en række områder, der fungerer, men jeg er lettere rystet over, hvor der samtidig er mange områder det kan gøres klart bedre.

Eksempelvis kan en person falde helt eller delvis ud af systemet, når vedkommende er fyldt 18 år.

Det halter med samarbejdet imellem kommune og region.

Man kan her forledes til at tro, at man i mange tilfælde flytter ansvaret over på den anden part.

Der kan også stilles spørgsmålstegn ved om hjemmesygeplejerskerne (fire) er godt nok klædt på til opgaven.

Jeg kunne fremkomme med en række andre områder, der bør sættes fokus på.

Jeg mener, at det er vigtigt og nødvendigt, at Aabenraa Kommune indfører en pårørendepolitik.

Pårørendepolitikken skal rettes imod borgerne og deres pårørende.

Samtidig skal politikken være et arbejdsredskab for medarbejderne i social og sundhed.

Sluttelig vil jeg endnu engang takke de pårørende, der under mødet havde mod og kræfter til at fremkomme med gribende og rørende fortællinger.

Kære medpolitikere. Lad os gøre noget ved dette område. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Riel Lindis

Vi var nogle stykker, der deltog i et arrangement med Bedre Psykiatri. Efterfølgende har vi skrevet dette indlæg, som er sendt til pressen. Selv om det var et lokalt arrangement, så er jeg sikker på at pårørende i andre dele af landet kan nikke genkendende til vores problematikker her i grænselandet.

Hvordan vil vi behandle de psykisk sårbare?
Mange politikkerne lyttede og viste velvilje - men vil de også prioriterer de psykisk syge og deres pårørende, når det gælder?"

Foreningen Bedre Psykiatri – landsforeningen for pårørende – stod for et godt og rigtig vigtigt arrangement d. 7.9.2017 i Nygadehuset i Aabenraa. Foreningens 13.000 medlemmer med alle aldre og alle samfundsgrupper repræsenteret vidner om HVOR vigtig. I arrangementet deltog et pænt antal lokalpolitikere – især mange socialdemokrater.

Politikerne skulle først og fremmest lytte til beretninger fra den virkelige virkelighed dvs. til pårørende til borgere med psykiske vanskeligheder. Det var hårrejsende historier
om hvordan mødre, fædre og ægtefæller har mistet deres job og pådraget sig depression og/eller stress, fordi opgaverne som pårørende er så omsiggribende og energikrævende, at selv de stærkeste går i knæ. Der drives rovdrift på de pårørendes kræfter, på deres psykiske ressourcer og de må udholde en stadig kamp for at hjælpe deres barn eller ægtefælle/familiemedlem. Der var historier om, hvordan unge mennesker falder fra deres uddannelser, og om hvordan nogle nu lever på gaden. Nej nej, ikke i store stygge København, men her i vores egen lille hyggelige kommune.

De hørte om, hvordan alting går i stå, når man bliver kastebold mellem kommune og region, for hvem har ansvaret/hvem skal betale? Og om hvordan den behandling der tilbydes, ofte er utilstrækkelig og fremstår tilfældig og ukoordineret. Hvilket gør tilværelsen sværere for den ramte og nedslider de pårørende.

Vi mangler nogle tilbud, der passer til de problematikker, de ramte borgere har. 
En behandlingsform som både kan støtte og udfordre på en effektfuld måde OG samtidig håndtere kompleksiteten med de mange aktører (familie, behandlere, bostedspersonale m.fl.) I 2015-16 blev der gennemført et forløb med Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) her i kommunen igangsat af Psykologordningen Netopnu http://www.netopnu.org/ . Det var netop en bred, koordineret og fokuseret indsats, som skabte solide resultater, bl.a. fordi man involvererede og uddannede familierne og det personale, der var omkring borgeren i dagligdagen.

KAN VI FÅ NOGET MERE AF DET – ALTSÅ DET DER VIRKER!

Mange unge med personlighedsforstyrrelser får ikke et tilbud om psykiatrisk behandling, eller de kan ikke gå i skole samtidig med, at de er i behandling. Derfor er der alt for mange, som ikke kommer igennem uddannelsen, men ender på overførselsindkomst. 
De er intelligente nok, men de psykiske problemer forhindrer dem. Når de får træning i at klare disse problemer, får de styrken til at gennemføre uddannelse – derfor er det en kommunal opgave, der kræver en tværsektoriel indsats.

Måske banker der virkelig et stort politikerhjerte for de psykisk sårbare her i kommunen, for der blev virkelig lyttet, og i den efterfølgende respons gav de fremmødte politikere udtryk for, at de var meget berørte af aftenens fortællinger, men også overraskede over tingenes tilstand i deres kommune.

Måske var det ikke blot dyre ord i september…. måske fører det også til handling….

Kom så venner stem på de politikere, der vil gøre en indsats for de psykisk sårbare og deres pårørende OG meld dig ind I Bedre Psykiatri - så står du ikke alene mere.

Med håbefulde hilsner Hans Fink, Mette Trøjborg Jensen og Lindi Riel

PS Hvor blev den indbudte presse (JydskeVestkysten og den lokale ugeavis) i øvrigt af? Har denne sag ikke jeres interesse?

 

=========================================================

Komm

PSYKIATRIRÅD I ALLE KOMMUNER - JA TAK 👍🙂

Psykiatri er alt for vigtigt til at overlade til kommunens politikere. De har brug for råd fra nogen, der ved, hvad de taler om! Det er derfor vi her op til valget siger til politikerne:

Opret et psykiatriråd, som I kan spørge, inden I træffer beslutninger, der berører psykisk syge og deres pårørende.

Brug f.eks. rådet, når I skal beslutte noget om beskæftigelse, samarbejde med sygehuset eller støtte til børn med psykisk sygdom.

Ballerup Kommune har - efter forslag fra Bedre Psykiatris lokalafdeling - besluttet at oprette sådan et råd. Godt gået kommune og lokalafdeling 👍💪 Og tillykke til kommunens borgere! Vi glæder os til at følge med i, hvordan det går, og vi håber mange flere kommuner følger efter 🙂

======================================================