Velkommen

Velkommen til Bedre Psykiatri -  Aabenraa - Tønder kommuner

 

Sdj

 

Vi hjælper dig så du kan hjælpe dine

 

-------------------------------------------------------------------        

BEDRE PSYKIATRI BEDRE PSYKIATRI vil gerne drøfte Aabenraa kommunes indsats overfor psykisk syge og deres pårørende Til det har vi bl.a. iværksat en undersøgelse, der vil være med til at afdække området. Vi håber herved, at kunne være med til at yde et kvalificeret bidrag til udvikling af Aabenraa Kommunes indsats for psykisk syge og deres pårørende.  Det er tanken, at undersøgelsen bl.a. skal bruges til at påvirke vilkårene for psykisk syge, handicappolitikken og til at få indført en pårørendepolitik. Hvad fungerer i dag godt for psykisk syge og deres pårørende i kommunen, og hvor er der plads til forbedringer? Det bliver vi forhåbentlig klogere på.  

 

 -------------------------------------------------------------------

BEDRE Psykiatri Aabenraa og Tønder 

Facebook' side

Tryk>her

 

BEDRE Psykiatri Aabenraa og Tønder 

Begivenheder

Tryk>her

 

--------------------------------------------------------------------

Viden og værktøjer til dig,

som er psykisk sårbar/ syg eller er pårørende 

Tryk>her

--------------------------------------------------------------------

Hverdagen som pårørende 

Tryk>her

 

--------------------------------------------------------------------


 

Date en politiker
Den 3. Maj har du som pårørende til en psykisk syg/ sårbar mulighed for at få en date med en byrådspolitiker fra Aabenraa Kommune.


Du kan fortælle din oplevelse, dine udfordringer som pårørende, hvad du gerne vil ændre og du har her en unik mulighed for at indgå i dialog med en politiker. En dialog med afsæt i kærlighed og omsorg for den psykisk syge og dennes pårørende.


Politikerne vil også gerne høre dine ideer og forslag til forbedringer. De er interesseret og vil forhåbentlig vil være med til at forbedre indsatsen for både psykisk syge og deres pårørende i Aabenraa Kommune. 


Mødet handler om de pårørendes muligheder og vilkår i Aabenraa Kommune herunder kommunens indsats, og det er samtidig en opfølgning på vores Lyttemøde i september 2017.


Men denne gang vil vi gerne have mere dialog, og ønsker at finde mindst en stærk politisk partner, der vil samarbejde og kæmpe for forbedringer på området.

Vi håber, at aftenen bringer et match med nogle af byråds-politikkerne, så vi kan være med til at sikre bedre vilkår for psykisk syge og sårbare samt deres pårørende i Aabenraa Kommune. 

Vi ses påNygadehuset

Nygade 23, Aabenraa


Torsdag d. 3. Maj kl. 19.00-21.30

Tilmelding inden d. 25. April til ampe6340@gmail.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------