Velkommen

Velkommen til Bedre Psykiatri -  Aabenraa - Tønder kommuner

 

Sdj

 

Vi hjælper dig så du kan hjælpe dine

 NYHEDER/ EVENT's

-------------------------------------------------------------------        

BEDRE PSYKIATRI BEDRE PSYKIATRI vil gerne drøfte Aabenraa kommunes indsats overfor psykisk syge og deres pårørende Til det har vi bl.a. iværksat en undersøgelse, der vil være med til at afdække området. Vi håber herved, at kunne være med til at yde et kvalificeret bidrag til udvikling af Aabenraa Kommunes indsats for psykisk syge og deres pårørende.  Det er tanken, at undersøgelsen bl.a. skal bruges til at påvirke vilkårene for psykisk syge, handicappolitikken og til at få indført en pårørendepolitik. Hvad fungerer i dag godt for psykisk syge og deres pårørende i kommunen, og hvor er der plads til forbedringer? Det bliver vi forhåbentlig klogere på.  

 

 -------------------------------------------------------------------

BEDRE Psykiatri Aabenraa og Tønder 

Facebook' side

Tryk>her

 

--------------------------------------------------------------------