Velkommen

Velkommen til Bedre Psykiatri -  Aabenraa - Tønder kommuner

 

Sdj

 

Vi hjælper dig så du kan hjælpe dine

 

-------------------------------------------------------------------        

BEDRE PSYKIATRI BEDRE PSYKIATRI vil gerne drøfte Aabenraa kommunes indsats overfor psykisk syge og deres pårørende Til det har vi bl.a. iværksat en undersøgelse, der vil være med til at afdække området. Vi håber herved, at kunne være med til at yde et kvalificeret bidrag til udvikling af Aabenraa Kommunes indsats for psykisk syge og deres pårørende.  Det er tanken, at undersøgelsen bl.a. skal bruges til at påvirke vilkårene for psykisk syge, handicappolitikken og til at få indført en pårørendepolitik. Hvad fungerer i dag godt for psykisk syge og deres pårørende i kommunen, og hvor er der plads til forbedringer? Det bliver vi forhåbentlig klogere på.  

 

 -------------------------------------------------------------------

BEDRE Psykiatri Aabenraa og Tønder 

Facebook' side

Tryk>her

 

BEDRE Psykiatri Aabenraa og Tønder 

Begivenheder

Tryk>her

 

--------------------------------------------------------------------

Viden og værktøjer til dig,

som er psykisk sårbar/ syg eller er pårørende 

Tryk>her

--------------------------------------------------------------------

Hverdagen som pårørende 

Tryk>her

 

---------------------------------------------------------------------

  

                                                                

                                                KOM TIL:

FOREDRAG, MUSIKALSK UNDERHOLDNING OG KAFFEBORD

PÅ SINDETS DAG DEN 8.OKTOBER

FRA 19.00-22.00 

I BYENS RUM PÅ TOOSBUYS TORV 4 BREDEBRO.

Kloden rundt markeres Sindets Dag hvert år. SIND Tønder og Bedre Psykiatri Aabenraa og Tønder har tilrettelagt denne aften for at gøre opmærksom på psykiske sygdomme.

  Aftenens program:

19.00: Foredrag om recovery ved psykolog Erik Mønsted Pedersen fra
Aarhus. Erik har selv i en årrække været bruger af psykiatrien.

20.30: Kaffebord og musikalsk underholdning ved Maja og Halvor Bogh fra Tønder.

 

Oplægget er gratis og kræver ikke medlemskab af foreningerne. Husk blot at tilmelde dig hos: Anne Hvidberg på  annehvidberg@mail.dk 24612009 eller hos Anne Marie Pedersen på ampe6340@gmail.comeller 60 89 51 38 senest d.5.10.

 

Vi glæder os til at se dig.

 

 Bedre Psykiatri Aabenraa -Tønder er en lokalafdeling af pårørendeforening BEDRE PSYKIATRI. Vi ønsker at støtte pårørende til psykisk sårbare i vores område. Vi hjælper dig, så du kan hjælpe dine. en gang om måneden afholder vi pårørende café i Bredebro - har du brug for mere information ang. pårørende caféen kan du kontakt Pia Jørgensen på tlf. 30 12 56 27. Se mere på Facebook: BEDRE Psykiatri Aabenraa og Tønder eller på www.bedrepsykiatri.dk/aabenraa-toender/velkommen/

_________________________________________________________________

 

BP- logo_ Aabenraa/ Tønder Sindlog

 

 

 

 

 

SINDETS DAG

D. 10. OKTOBER KL. 19.00-21.00, NYGADEHUSET I AABENRAA

SIND og Bedre Psykiatri inviterer til oplæg om:

Skizofreni - set fra en brugers og       

en pårørendes vinkel

 

 Sind1

 

 

 

En af Os ambassadør Angelica K. Hartung vil fortælle om hendes vej igennem sygdommen paranoid skizofreni med borderline tendenser. Angelica vil fortælle om op- og nedture. Hvordan hendes pårørende støtter hende og hendes egen vej igennem behandlingssystemet.

Unnamed

 

 

 

 Unnamed 1

 

 

 

Flemming Larsen vil fortælle om: Hvordan det er at være pårørende til en psykisk syg, om de udfordringer der er.  Flemming er far til en datter med skizofreni.

 

 

 

 

 

 Oplægget er gratis.

 Tilmeld dig hos:

Anne Marie Pedersen ampe6340@gmail.com

eller tlf. 60 89 51 38

 

Vi glæder os til at se dig