Andre lokale tilbud

Vi har her samlet links til lokale tilbud, som kan være nyttige for dig at kende, hvis der er psykisk sygdom blandt dine nærmeste.  

Du kan se vores egne tilbud til dig som pårørende i venstre side. 

Tilbud fra Region Nordjylland

Psykiatrisk Skadestue Aalborg

AKUT HJÆLP finder du hos Psykiatrisk Skadestue Aalborg: Ring til vagtlægen, tlf. 70 15 03 00.

Psykisk syge kan også henvende sig personligt til skadestuen. Adressen er Mølleparkvej 10, Aalborg C. Se kort 

Døgnbemandet telefonrådgivning: tlf. 98 13 42 02. 

 

Psyk-info

Regiones psykiatriske informationscenter Psyk-Info har flere tilbud om hjælp til psykisk syge og deres pårørende.  Psyk-Info har også en god samling af links og et bibliotek med faglig litteratur om psykisk sygdom. Psyk-Info er desuden en drivkraft i regionale kampagner og projekter til gavn for psykisk syge.

Læs mere på Psyk-Infos hjemmeside


Center for pårørende

Center for Pårørende tilbyder kvalificeret hjælp til børn af psykisk syge samt til voksne pårørende.

Læs mere på centerets hjemmeside

 

Kommunens tilbud

Aalborg Kommune har en bred vifte af tilbud til psykisk syge, f.eks. dagtilbud, aktivitetstilbud, væresteder mv. Flere tilbud tager afsæt i recovery og handler om at understøtte psykisk syge i at få en bedre hverdag.

Få overblik over Aalborg Kommunes dagtilbud

Læs om kommunens akuttilbud og opsøgende støtte til sindslidende

Download brochure om tilbud til socialt udsatte unge

Gruppesamtaler for stemmehørere: Rehabiliteringscollege Kraftværket på Poppelvej i Hasseris har et løbende tilbud om at deltage i små grupper. Tilbuddet er for psykisk syge, og det kræver en afklarende samtale at komme med. Kontakt: Inge Brander, email inb-aeh@aalborg.dk, tlf. 96 31 06 00.

Borgerrådgiver: Kommunens borgerrådgiver kan vejlede og hjælpe dig i sager, hvor du har haft en dårlig oplevelse eller ønsker at klage over sagsbehandlingen.

Læs mere om borgerrådgivning

Tilbud fra private organisationer

Bedre Psykiatri Ungdom i Aalborg tilbyder hjælp og støtte til unge pårørende til psykisk syge. 

Kontakt: aalborg@bp-ungdom.dk eller via Facebook

Den Sociale Skadestue tilbyder gratis og anonym hjælp på skæve tider af døgnet og er et tilbud til alle borgere i Nordjylland, som har brug for nogen at tale med om deres problemer.  

Adresse: Vor Frue Stræde 6, 9000 Aalborg
Tlf: 98 12 32 92 

Læs mere på www.densocialeskadestue.dk

Foreningen Efterladte efter Selvmord hjælper pårørende, som kæmper med at forstå og hele sorgen efter at en af deres kære har valgt at begå selvmord.  

Læs mere på  www.efterladte.dk

Frirummet er en klub for psykisk sårbare unge mellem 18 og 35 år. Man kan møde op eller ringe og få en snak.  

Adresse: C.W. Obels Plads 20, 9000 Aalborg
Tlf: 60 30 60 50

Læs mere på www.frirummet.com

Headspace Aalborg tilbyder gratis og anonym rådgivning til børn og unge, der har det svært. Det kan foregå over telefon eller ved et fysisk møde.

Adresse: Borgergade 6, 9000 Aalborg
Tlf: 53 73 30 06  

Læs mere på www.headspace.dk/aalborg

Foreningen SIND Aalborg tilbyder hjælp og støtte til sindslidende og deres pårørende.

Adresse: Galstersgade 3, Nørresundby
Tlf: 81 24 60 77

Læs mere på www.sind.dk/aalborg

Depressionsforeningen i Aalborg hjælper mennesker, der er ramt af depression eller bipolar lidelse samt deres pårørende. Læs mere om foreningen og dens tilbud og aktiviteter på Facebook.

Landsforeningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade (LMS) i Aalborg har tilbud til personer, der lider af bl.a. anoreksi, bulimi og selvskadende adfærd, samt deres pårørende. Foreningen har åben, anonym rådgivning samt drop-in støttegrupper.

Adresse: C.W. Obels Plads 20, 9000 Aalborg
Tlf: 7010 1818

Læs mere om LMS i Aalborg.

PIPS er en forening for patienter, der døjer med ikke mindst psykiske følger efter indlæggelse på intensiv afdeling. Foreningen hjælper også de pårørende. 

Adresse: De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg
Tlf: 71 11 50 02 (bedst mellem kl. 16 og 18)

Læs mere på www.pips.nu