Få en bisidder

Bor du i Aalborg Kommune, og har du og din pårørende brug for hjælp ved samtaler med psykiatrien eller med kommunen? Vi har stor erfaring, som kan være til hjælp og deltager gerne gratis som bisidder.

Meeting 600 2

Hvad kan du bruge en bisidder til?

Din bisidder deltager i møder, som er relevante i din situation. Det kan f.eks. være møder i psykiatrien eller socialforvaltningen.

Din bisidder vil hjælpe og bistå dig under mødet, så du får stillet de relevante spørgsmål. Din bisidder lytter og skriver notater  fra mødet. 

 

Sådan samarbejder vi 

Før mødet: Du og din bisidder holder et indledende møde. Under mødet fortæller du bisidderen om det forestående møde eller aftale. Din bisidder hjælper dig herefter med at skabe overblik og får klarlagt, hvad du ønsker at opnå med mødet.

Selve mødet: Din bisidder deltager i mødet som en lyttende og støttende ledsager. Din bisidder hjælper og støtter dig under mødet, så du får stillet de rigtige spørgsmål. Din bisidder lytter og skriver notater fra mødet.

Efter mødet: Du og din bisidder mødes senere og gennemgår referatet fra mødet. Sammen følger I op på resultatet fra mødet.

Fakta om bisiddere

Kort fortalt:

  • En bisidder er ikke en advokat.
  • En bisidder har tavshedspligt.
  • En bisidder fra Bedre Psykiatri er frivillig og ulønnet.
  • Du har ifølge Forvaltningslovens §8 ret til at bruge en bisidder.  

Kontakt for pårørende i Aalborg Kommune

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt os for en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig og din familie:

Lisbeth Larsen
Mobil:51 86 53 22
E-mail: aalborg@bedrepsykiatri.dk

Hvis du bor uden for kommunen

Bedre Psykiatri Aalborg kan desværre kun tilbyde denne hjælp til pårørende i Aalborg Kommune. Er du bosat i en anden kommune, foreslår vi, at du i stedet undersøger, hvilke lokale tilbud som findes dér. Der findes lokale afdelinger af Landsforeningen Bedre Psykiatri i mange kommuner. Nogle af dem tilbyder gratis bisidning, og ellers kan den lokale afdeling guide dig videre.  

> Find andre af Bedre Psykiatris lokale afdelinger