Generalforsamling 2017: Fremgang i vækst og synlighed

Den 18. maj afholdt Bedre Psykiatri Aalborg årets generalforsamling. Formand Lisbeth Larsen kunne i sin beretning fremlægge en meget positiv udvikling på flere fronter henover det seneste år.

Med et næsten fordoblet medlemstal og ditto aktivitetsniveau er der skabt grundlag for øget indflydelse og for at sikre, at de pårørendes stemmer bliver hørt i Aalborg Kommune og i Region Nordjylland.

> Læs formandens beretning

 

Skiftedag i bestyrelsen

Tre nye kandidater stillede op til bestyrelsen og blev alle valgt ind. Samtidig takkede fire bestyrelsesmedlemmer af efter at have leveret et godt stykke arbejde - én på grund af sygdom og de tre øvrige for at bruge mere tid på andre opgaver i foreningen.

> Se bestyrelsen