Samtalegrupper

Det er dokumenteret, at det er hårdt at være pårørende - følelsesmæssigt, praktisk og økonomisk. Men du er ikke alene. Hver tredje dansker er faktisk pårørende til en psykisk syg. Alene i Aalborg Kommune er vi omkring 60.000 pårørende.

Er du en af dem, der synes at det er svært, kan du få god hjælp af at være med i en samtalegruppe for pårørende ledet af en erfaren ekspert. Tilbuddet er gratis, og forløbet strækker sig over 6-12 måneder. Bemærk: Vi tilbyder kun samtalegrupper til pårørende bosat i Aalborg Kommune.  

Coffee DrinkerMange oplever, at det er en stor hjælp at være med i en samtalegruppe. Her opbygger du et netværk med andre pårørende og får viden og kompetencer, så du bedre kan klare  problemerne og hjælpe din kære.

I samtalegruppen hjælper vi hinanden og får vendt de udfordringer, vi står med. Du får vejledning og ny viden - målet er, at du hver gang går styrket hjem.

Du er velkommen, hvad enten du er forælder, bedsteforælder, søskende eller på anden vis tæt knyttet til en psykisk sårbar person. 

Grupperne mødes i to timer én gang om måneden, og får adgang til en lukket Facebookgruppe, som kan bruges til at kommunikere fortroligt ind imellem møderne.  

Evalueringer har vist, at langt de fleste får et stort udbytte og er glade for tilbuddet.  

Samtalegrupper for pårørende til psykisk sårbare børn og unge  

Hvis du er tæt på et barn eller en ung med psykiske vanskeligheder, har du sikkert mange bekymringer og spørgsmål. Det er hårdt at opleve på nærmeste hold, at et barn eller et ungt menneske mistrives. 

Forløbet strækker sig over 12 måneder med ét møde hver måned. 

Tilmelding 

Tilmeld dig denne samtalegruppen ved at skrive eller ringe til os:

Lisbeth Larsen
E-mail: aalborg@bedrepsykiatri.dk
Mobil: 51 86 53 22 

 

Samtalegruppe for pårørende til psykisk syge over 18 år

Som pårørende til et voksent menneske med psykisk sygdom står du over for særlige udfordringer. Du har måske haft problemerne inde på livet i længere tid og kan føle dig slidt. Du kan opleve vanskeligheder med at blive inddraget i behandlings- og udredningsforløb, selv om du måske spiller en vigtig rolle som støtte for den syge. I gruppen forholder vi os til alle de udfordringer, man kan have som pårørende til voksne. 

Forløbet strækker sig over 6 måneder med ét møde hver måned.

Tilmelding

Gruppen er fuldtallig og p.t. lukket for yderligere tilmelding, men vi starter løbende nye grupper op efter behov. Du kan komme på en venteliste til en ny samtalegruppe for pårørende til voksne ved at kontakte gruppens koordinator:

Lisbeth Larsen 
Mobil:51 86 53 22
E-mail: aalborg@bedrepsykiatri.dk

Se video

I denne video kan du høre en pårørende fortælle om, hvordan samtalegruppen hjælper ham: 

 


 Med Stoette 150