Syv forslag til Aalborg Kommune

SevenVi har udviklet syv forslag til, hvordan Aalborg Kommune kan forbedre sin indsats over for psykisk syge og pårørende.

Forslagene tager blandt andet afsæt i en undersøgelse, som vi har gennemført blandt kommunens borgere.  

 

 

 Syv bud på forbedring af Aalborg Kommunes indsats for psykisk syge og deres pårørende

1. Bedre formidling af eksisterende tilbud om hjælp til psykisk syge og deres pårørende.  
Formidlingen bør omfatte både kommunens egne og andre tilbud.

2. Oprettelse af et kommunalt pårørenderåd.
Inddragelse af pårørende gør en positiv forskel for den syge og giver en økonomisk nettogevinst.

3. Tilbud om hjælp og støtte til pårørende.
Det kan f.eks. være i form af netværksgrupper og gratis psykologhjælp. Undersøgelser viser, at det betaler sig.

4. Bevarelse og udbygning af kommunens bostøtte og andre socialpsykiatriske tilbud. 
Dette bør bl.a. omfatte udvikling af kvaliteten og tilførsel af yderligere kompetencer.

5. En årlig måling af brugeres og pårørendes tilfredshed med socialpsykiatriens tilbud.
Målingen bør omfatte tilbuddenes bredde, tilgængelighed og kvalitet.

6. Politik om konsekvent hensyntagen til psykisk sygdom.
Kommunen børe sikre, at der i alle processer tager konsekvent hensyn til psykisk sygdom, og at der sikres ordentlig hjælp hele vejen igennem - også mens sager er under behandling.

7. Bedre koordinering mellem kommunale instanser samt indførelse af ret til en koordinator i kommunen for både psykisk syge og pårørende.


> Download PDF med de syv bud

OBS: De syv punkter er udelukkende forslag til, hvad kommunen kan gøre. Der er stor plads til forbedring i hospitalspsykiatrien, men den hører under Region Nordjylland og er ikke kommunens ansvar. Vi arbejder også for forbedringer her, bl.a. via høringssvar og dialog.