Velkommen til Bedre Psykiatri Aalborg

Heart 600

Vi arbejder for bedre vilkår for de over 60.000 pårørende til psykisk syge, som bor i Aalborg Kommune.

Derfor tilbyder vi hjælp og støtte til de pårørende. Desuden samarbejder vi bredt og indgår i dialog med myndigheder, organisationer og politikere i kommunen og Region Nordjylland.

Det vil vi opnå:

 • At pårørende inddrages i udrednings- og behandlingsforløb.
 • At pårørende har tilbud om tilstrækkelig støtte og hjælp.
 • At flere får viden om psykisk sygdom og recovery, så tabuer nedbrydes.
 • At psykisk sygdom ligestilles med fysisk sygdom og tildeles tilsvarende ressourcer.
 • At psykisk sygdom og pårørendes vilkår placeres højt på den politiske dagsorden i Nordjylland.

Her på siderne kan du læse mere om, hvordan vi arbejder og hvad vi tilbyder dig som pårørende. 

Vi samarbejder bredt

Vi har løbende kontakt med mange aktører, som har berøringsflader med psykiatrien og de pårørende, og indgår også i formelle samarbejdsorganer. Via vores formand Lisbeth Larsen deltager vi som fast medlem i følgende udvalg og projekter:

 • Projektgruppe i projekt "Det gode pårørendesamarbejde". Støttet af Socialstyrelsen.
 • Brugergruppe nedsat i forbindelse med opførelse af nyt Aalborg Universitetshospital.
 • Patientinddragelsesudvalget under Aalborg Universitetshospital.
 • Etisk Komité ved Aalborg Universitetshospital.
 • Ekspertgruppen i Tænketanken for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (VIBIS).
 • Den administrative brugergruppe for udarbejdelse af Rammeaftalen for 2018.
 • Repræsentantskabet i Landsforeningen Bedre Psykiatri.

Kom med

Kunne du tænke dig at støtte vores arbejde eller at blive frivillig hos os, så læs videre her.

Kontakt

Har du spørgsmål om vores arbejde, vil du samarbejde eller har du brug for en pressekontakt? Kontakt vores formand:

Lisbeth Larsen 60 HvidkantLisbeth Larsen
Mobil:51 86 53 22
E-mail: aalborg@bedrepsykiatri.dk

 

 

VIDEO

Se, hvad vi står for: 

 

Facebook -logo -35


 Følg os på Facebook