Pårørendegrupper

 

Netværksgruppe for pårørende til personer 
med psykiske lidelser eller sårbarhed.

 Sanne Roesen
 Sanne Roesen

Grupperne koordineres af psykoterapeut Sanne Roesen og gruppelederne
superviseres af  Sanne.

Læs mere her

Pårørende til en psykisk syg person, der netop har fået kontakt til
det psykiatriske system, er ofte stærkt i vildrede med, hvordan
situationen skal tackles!

Vi giver pårørende mulighed for at mødes med ligestillede og få
de rigtige redskaber igennem et gruppeforløb.
Grupperne mødes 1 gang hver måned, i alt 10 gange. Der er
'løbende påstigning to gange årligt, lige efter sommerferien og
lige efter juleferien.

Til at hjælpe de pårørende igennem forløbet er der tilknyttet en professionel psykoterapeut eller psykolog med stor erfaring i pårørendearbejde.

Gruppeforløb for pårørende giver:
-Mulighed for at mødes med ligestillede i samme situation
-Redskaber til at håndtere stress på en hensigtsmæssig måde
-Redskaber til at bearbejde skyld, skam og tabu
-Redskaber til at respektere og holde fast på egne grænser
-Indsigt i, hvordan krisen ofte kan være en udviklende proces!
-Indsigt i, hvorfor og hvordan vi oplever den samme situation
forskelligt
-Redskaber til positiv kommunikation både internt (egne tanker)
og eksternt (ord/tale)

Det kræver af dig:
-Du har lyst til at møde andre pårørende til psykisk syge
-Du er åben over for andres model af verden
-Der vil være forskellige temaer, og møderne vil veksle mellem undervisning, erfaringsudveksling og socialt samvær!
-Der er også mulighed for at starte egne netværk med andre i
samme situation

Kom og vær med, vi starter nyt forløb for samtale grupper, onsdage den 24/8 og derefter mødes vi på følgende datoer:28/9 - 26/10 - 30/11, alle dage onsdage fra kl. 19:00 - 21:00

Sted: Arresøvej 6, 8240 RisskovMande - Cafè for 
Pårørende

Claus        
Claus                                                                             

Cafeen er kun for mænd og ledes af Claus 
Læs mere her 

Mande-Cafeen er åben kl. 16:30 - 18:00 hver måned mandag i den første lige uge.   
Mødested: Frivilligcenter Aarhus, Grønnegae 80. 
Cafeen er lujjet i Juli.


Netværksgruppe for forældre/pårørende til børn
og unge med psykiske udfordringer.

lis lønborg    susanne maibom
Lis Lønborg                Susanne Maibom


Kære forældre og pårørende
Der er mange i jeres situation, som - måske som jer - går alene med tanker og 
problemer, der kan virke uoverskuelige og til tider uløselige.

DERFOR er denne netværksgruppe et tilbud til jer, som jo er barnets/den unges ressourcepersoner.

Forældregruppen starter onsdag den10/8 kl. 17:00 - 19:00 og mødes ca. hver 3. uge
Sted: Frivilligcentret Grønnegade 80, 8000 Aarhus C.( inde i gården ) 
Læs mere her