Tirsdag d. 23 oktoberber kl. 19-21 Lysthuset Kulturhuset Islands Brygge 18

er
 
Kunsten at leve i en undtagelsestilstand - hvordan håndterer man at være forældre til et psykisk sårbart barn?
 
At være forælder til psykisk sårbare børn kan være en lektion i barsk kærlighed. Herunder evnen til at genrejse sig, hver gang man bliver brændt ned og ud. Denne aften vil Lars B. Jensen fortælle om sin rejse som far til to autistiske døtre.  Undervejs har han savnet pejlemærker - både til at håndtere forældrerollen og til hvordan man konkret kan passe på sig selv. Det er vigtigt, aktivt at acceptere rollen som pårørende til et psykisk sårbart barn, for ikke at være i konflikt med sig selv. Lars fokuserer på to store opgaver som pårørende:  Hvordan bevares og samles familien, og hvordan overlever man selv midt i det hele.  Herunder kommer Lars bla. ind på
 
• Familien i orkanens øje - kunsten at håndtere katastrofetanker • Afmagt og handlingslammelse – evnen at ride storme af • Benægtelse – at være præcis • Sorgens fugle – de uklare tab • At passe sit arbejde – dit bidrag til familien • Ressourcer – ligesindede rejsefæller – oaser på rejsen • Livskunst og humor – hvad har du lært
Lars har ingen nemme løsninger, faktisk slet ingen løsninger…...
Derimod vil han gerne formidle en måde at se pårørende på.  En vinkel som anerkender de meget komplekse problemstillinger, der skal løses undervejs – og som vi skal holde til at gøre gennem lang tid. Aften vil veksle mellem oplæg, spørgsmål og udveksling fra deltagerne.
 
 
   Tirsdag d. 23. oktober 2018 kl. 19 - 22
  Lysthuset, Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 Kbh S
 
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt, send en mail med navn og antal billetter til: arrangementkbh@bedrepsykiatri.dk
 
Hvis du har spørgsmål, så kontakt os meget gerne på: arrangementkbh@bedrepsykiatri.dk
 
Med venlig hilsen  BEDRE PSYKIATRI Amager og København
 
  

 

Gratis tilbud til pårørende. Du deltager i en pårørende gruppe og lære at anvende mindfulness

Introduktion og tilmelding onsdag d. 26 september kl.19

Gruppen samles onsdage kl.19-21.

Det foregår i foreningscentret "Postkassen" Amager Landevej 71 1. sal lokale 3.

MINDFULNESS FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE
- ved Mindfulness-instruktør Jon Clausen

Som pårørende til psykisk sårbare har vi fra tid til anden mange bekymringer og svære følelser, der ikke er lette at håndtere. Det giver uro og stress, hvilket gør det sværere for os at hjælpe både os selv og den psykisk sårbare.

Når vi har det sådan, kan vi få dårlig samvittighed og flere bekymringer, hvilket giver endnu mere stress og mindre energi. Nogle gange ender vi i en ond spiral.

> Mindfulness er en vej til at være bevidst og nærværende tilstede i nuet. Gennem simple øvelser gør mindfulness os bedre i stand til at acceptere og rumme vores følelsesliv og vores oplevelser, uden automatisk at reagere på alle de svære tanker, følelser og stemninger.

Mindfulness kan hjælpe os til øget nærvær og velvære samt en mere venlig og accepterende indstilling over for os selv og andre. Med andre ord kan mindfulness være et meget effektivt værktøj til at træde ud af den onde spiral af stress og bekymringer.

Den positive effekt af mindfulness er bevist i utallige videnskabelige forsøg, og øvelserne kan udføres af hvem som helst, når som helst.

Jon Clausen har studeret og praktiseret mindfulness gennem en årrække. Som nær pårørende til psykisk sårbare familiemedlemmer har han selv oplevet den store forskel mindfulness kan gøre i forhold til at arbejde med svære følelser og stress.

Til daglig arbejder Jon på Københavns Universitet, hvor han blandt andet underviser mindfulness til en gruppe af studerende-

Kh. Bente, Tommy og Rosa

 

Bedre Psykiatri Amager

Vi fortsætter i efteråret med at holde Cafe på Daghøjskolen  Peder Lykkes vej 63 kl. 19 på følgende datoer:

Tirsdag d. 21-8 : Ulla Eilersen " Forældre og pårørende

Tirsdag d. 18-9: Borderline ? Hvad er det ? v. Susanne Kalvaag Wiik

Tirsdag d. 23-10: Kunsten at leve i undtagelsestilstand.

Tirsdag d. 20-11: Noget om narcissisme. v. Susanne Kavaag Wiik

Cafeaftenerne er støttet af Trygfonden og derfor er det gratis at deltage.

De venligste hilsener fra

Vi får støtte fra Trygfonden og derfor er det gratis at deltage.

De venligste hilsener fra

Rosa, Tommy og Bente  
Bedre Psykiatri Amager
Facebook: Bedre Psykiatri - Amager

Sted: Daghøjskolen Peder Lykesvej 63 2300 S

Alle er velkomne. 

Vi tilbyder kaffe og te og nærværende samvær.

Yderligere information kontakt formand Tommy Rasmussen  tlf. 2757533

 

l møder som pårørende.

  • Viden om forskellige teamer som hjælp til din hverdag.
  • Viden om, hvor du/I finder anden hjælp og støtte

Det er frivilligt, hvor ofte du ønsker at deltage og tilmelding er ikke nødvendigt.

Cafeerne finder sted kl.19-21 på følgende datoer med forskellige temaer:

 

kontakt Bedre Psykiatri /Amager eller kontakt formand TommyRasmussen 27575333