Generalforsamling Onsdag d. 23 maj kl. 19-21

 

   

 

Til medlemmerne i BEDRE PSYKIATRI – Amager lokalafdeling 

******* 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

  

Onsdag d. 23. maj 2018, kl. 19.00-21.00

Foreningscentret POSTKASSEN, Amager Landevej 71,

1. sal, mødelokalerne 4+5, 2770, Kastrup

 

DAGSORDEN:

 

1. Mødets åbning – valg af dirigent

                            2. valg af referent

2a. Godkendelse af dagsorden

         2b. Godkendelse af forretningsorden

                   3. Godkendelse af lokalbestyrelsens årsberetning

          4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

                         5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for indeværende regnskabsår

                          6. Indkomne forslag

                          7. Valg

                            7a. Valg af formand 2018-2020 (Tommy Rasmussen er villig til genvalg)

                   7b. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2018-2019)

 7c. Valg af suppleanter (2018-2019)

                            7d. Valg af revisorer

                          8. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen – senest d. 9. maj kl. 12.00

 

Før generalforsamlingen byder vi på et par stykker smørrebrød og drikke, samt kaffe og kager

Alt er gratis

HUSK AT MELDE OM I KOMMER SENEST D. 16. MAJ 

Med venlig hilsen

Tommy Rasmussen

Formand for Bedre Psykiatri, Amager afdeling

Tlf. 27 57 53 33  mail: amagerbedrepsykiatri.dk   

 

 

                                             

 

 

 

Gratis tilbud til pårørende. Du deltager i en pårørende gruppe og lære at anvende mindfulness

Gruppen samles hveranden tirsdag. 1. gang d. 6 marts kl.19-21.

Det foregår i foreningscentret "Postkassen" Amager Landevej 71 1. sal lokale 3.

MINDFULNESS FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE
- ved Mindfulness-instruktør Jon Clausen

Som pårørende til psykisk sårbare har vi fra tid til anden mange bekymringer og svære følelser, der ikke er lette at håndtere. Det giver uro og stress, hvilket gør det sværere for os at hjælpe både os selv og den psykisk sårbare.

Når vi har det sådan, kan vi få dårlig samvittighed og flere bekymringer, hvilket giver endnu mere stress og mindre energi. Nogle gange ender vi i en ond spiral.

> Mindfulness er en vej til at være bevidst og nærværende tilstede i nuet. Gennem simple øvelser gør mindfulness os bedre i stand til at acceptere og rumme vores følelsesliv og vores oplevelser, uden automatisk at reagere på alle de svære tanker, følelser og stemninger.

Mindfulness kan hjælpe os til øget nærvær og velvære samt en mere venlig og accepterende indstilling over for os selv og andre. Med andre ord kan mindfulness være et meget effektivt værktøj til at træde ud af den onde spiral af stress og bekymringer.

Den positive effekt af mindfulness er bevist i utallige videnskabelige forsøg, og øvelserne kan udføres af hvem som helst, når som helst.

Jon Clausen har studeret og praktiseret mindfulness gennem en årrække. Som nær pårørende til psykisk sårbare familiemedlemmer har han selv oplevet den store forskel mindfulness kan gøre i forhold til at arbejde med svære følelser og stress.

Til daglig arbejder Jon på Københavns Universitet, hvor han blandt andet underviser mindfulness til en gruppe af studerende-

Kh. Bente, Tommy og Rosa

 

Bedre Psykiatri Amager

Vi fortsætter i det nye år med at holde Cafe på Daghøjskolen  Peder Lykkes vej 63  følgende datoer:

Tirsdag d. 16 januar : Psykoterapeut Susanne Kalvaag Wiik

Tirsdag d. 20 februar : Mindfulness-instruktør Jon Clausen

Tirsdag d. 20 marts: Psykoterapeut Susanne Kalvaag Wiik

Tirsdag d. 17 april: Charlotte Libach. Barn af psykisk syg

Tirsdag d. 15 maj:  Orientering om Recovery skolen

Vi får støtte fra Trygfonden og derfor er det gratis at deltage.

De venligste hilsener fra

Rosa, Tommy og Bente  
Bedre Psykiatri Amager
Facebook: Bedre Psykiatri - Amager

 

Sted: Daghøjskolen Peder Lykesvej 63 2300 S

Alle er velkomne. 

Vi tilbyder kaffe og te og nærværende samvær.

Yderligere information kontakt formand Tommy Rasmussen  tlf. 2757533

 

l møder som pårørende.

  • Viden om forskellige teamer som hjælp til din hverdag.
  • Viden om, hvor du/I finder anden hjælp og støtte

Det er frivilligt, hvor ofte du ønsker at deltage og tilmelding er ikke nødvendigt.

Cafeerne finder sted kl.19-21 på følgende datoer med forskellige temaer:

 

kontakt Bedre Psykiatri /Amager eller kontakt formand TommyRasmussen 27575333