Generalforsamling

 

 

 

 

BERETNING

Generalforsamling d. 17/5-2017

 

 

Aktiviteter: august 16 til maj 17

 

I første halvår af 2016 havde vi et meget ringe fremmøde ved vore Pårørendecafémøder, så vi besluttede at lægge de fremtidige møder i nye lokaler på Daghøjskolen, Peder Lykkesvej 63.

 

Grunden til, at vi atter gjorde forsøget var, at vi var så heldige, at vi p.g.a. nogle ekstrabevillinger i Bedre Psykiatri, fik en konsulent, Camilla Jacobsen, som vejledte os om hvorledes vi igennem kampagne og markedsføring kunne nå ud til flere pårørende på Amager. Vi fik også økonomisk støtte til at annoncere i Amager Bladet.

Camilla begyndte umiddelbart før sommerferien 2016 og i eftersommeren og efteråret afholdt vi cafémøder hver 3. uge.  Hendes vejledning og støtte og den nye beliggenhed medførte, at flere begyndte at møde op.

Vekselvirkningen mellem at have foredragsholdere udefra og vor psykoterapeut Susanne Wiik Kalvaag kom til at betyde, at cafémøderne udviklede sig til en blanding af pårørendecafé- og samtalegruppemøder. Det gjorde, at der blev en god dialog så de fremmødte pårørende følte, at de fik de råd og den vejledning, som de dybest set var kommet for at modtage.

Foruden Susanne havde vi inviteret Michael Roldhave, der talte om ”Stress/depression/angst”, Bjarne Christensen om ”Pårørendeinddragelse”, socialrådgiver Hanne Bøttger om ”Når pårørende og kommunen samarbejder!” og Kim Bonnesen om ”Hvad vil det sige at være pårørende. Hvordan passer vi bedst os selv?”

I løbet af caféens andet halvår i vinteren og foråret 2017 steg antallet af fremmødte over det magiske tal 12 flere gange. Det er vi ganske tilfredse med, og agter også efter sommerferien at fortsætte med samme linje i vor Pårørendecafé.

 

En anden årsag til væksten i antallet af pårørende ved vore møder skyldtes, at vi i løbet af efteråret 2017 fik to nye unge frivillige, Filippa og Simon, som var til stor hjælp med det praktiske under cafémøderne og med at give vore facebookside et nyt friskt og aktivt udseende. Desuden har Simon efterfølgende været os til stor hjælp i sin egenskab som ekspert i kommunikation med medierne. Det har vi ikke mindst kunne se i Amager Bladet, hvor man har optaget både pressemeddelelser og en hel sides interview med Simon om vort virke i Bedre Psykiatri, Amager.

 

Vi har udgivet en folder om os selv og vore aktiviteter i hvert halvårs sæson og vil udarbejde en ny for efterårssæsonen umiddelbart efter sommerferien.

 

Desuden har vi haft to samtalegrupper med Susanne Wiik Kalvaag i efteråret 2016 og to i vinteren og foråret 2017. Det samme vil være tilfældet i efteråret 2017.

 

Foruden har vi deltaget i Sundhedsugen i oktober 2016 og senest i Seniordagen den 4. maj på Daghøjskolen, Peder Lykkesvej 63, og vi agter også at stille op med en bod ved arragementet ”Frivillig Fredag” den sidste fredag i september i år.

 

I de sidste par år har Rosa og undertegnede deltaget i de fire årlige dialogmøder på Psykiatrisk Center, Amager, og det har været åbne og positive møder, hvor det har lykkedes os, at få lov til at deltage, når personalet holder møder mellem dem, de pårørende og patienterne på de forskellige afdelinger. Det første vi deltog i var et feedbackmøde i ældrepsykiatrisk døgnafsnit og udeteam.

 

Hvis vi kan afse ressourcer hertil, vil vi aktivt deltage i kommunevalget i Tårnby kommune. Vi har netop lavet et skema med spørgsmål til vore medlemmer om, hvordan Kommunen har reageret overfor dem, når de har søgt om hjælp. Medlemmernes besvarelser vil vi viderebringe til kommunen, hvis der er mange negative udmeldinger. Og hvis, der er basis for at gå videre i en eventuel sag, henvende os til lokalpressen i form af læserbreve eller pressemeddelelser.

 

Tommy Rasmussen

Formand for Bedre Psykiatri, Amager afdeling