Generalforsamling Onsdag d. 23 maj kl. 19-21

 

 

 

 Til medlemmerne i BEDRE PSYKIATRI – Amager lokalafdeling 

******* 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 23. maj 2018, kl. 19.00-21.00

Foreningscentret POSTKASSEN, Amager Landevej 71,

1. sal, mødelokalerne 4+5, 2770, Kastrup

DAGSORDEN:

1. Mødets åbning – valg af dirigent

                            2. valg af referent

2a. Godkendelse af dagsorden

         2b. Godkendelse af forretningsorden

                   3. Godkendelse af lokalbestyrelsens årsberetning

          4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

                         5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for indeværende regnskabsår

                          6. Indkomne forslag

                          7. Valg

                            7a. Valg af formand 2018-2020 (Tommy Rasmussen er villig til genvalg)

                   7b. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2018-2019)

 7c. Valg af suppleanter (2018-2019)

                            7d. Valg af revisorer

                          8. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen – senest d. 9. maj kl. 12.00

 

Før generalforsamlingen byder vi på et par stykker smørrebrød og drikke, samt kaffe og kager

Alt er gratis

HUSK AT MELDE OM I KOMMER SENEST D. 16. MAJ

Med venlig hilsen

Tommy Rasmussen

Formand for Bedre Psykiatri, Amager afdeling

Tlf. 27 57 53 33  mail: amagerbedrepsykiatri.dk