ADHD-netværksgruppe

Netværks/samtalegruppe for pårørende og voksne over 18 år med ADHD 

BEDRE PSYKIATRI starter en NY netværks/samtalegruppe for pårørende ogvoksne over 18 år med ADHD

Netværksgruppen er et mødested for pårørende og voksne over 18 år med ADHD, hvor der er mulighed for at tale med andre, der kender de vanskeligheder, det er at leve med ADHD i familien og ens nære relationer. Det er en udfordring, som kræver indsigt, forståelse og redskaber hos alle familiemedlemmer. I netværksgruppen er der mulighed for at udveksle erfaringer med andre i samme situation og få bud på, hvordan man kan tackle hverdagen.

Netværksgruppen er et gruppeforløb over ca. 1 år, og der er efter samråd med deltagerne et tema for hver mødegang, fx sociale spilleregler, kommunikation, tidsfornemmelse, arbejde, parforhold, konflikthåndtering, adfærd osv. 

Første mødegang: Tirsdag d. 6. september 2016 kl. 19-21

Mødeplan efterår 2016: Tir. 13/9, tir. 4/10, tir. 1/11 og 29/11.

Mødeplan forår 2017: Tir. 10/1, tir. 7/2, tir. 7/3, tir. 4/4, tir. 2/5, tir. 30/5.

Tid: Tirsdage kl. 19.00 - 21.00

Sted:
Telefonfabrikken, Undv.lok. 1, Telefonvej 8, 2860 Søborg.

Deltagelse er gratis. Tilmelding til tlf.: 31 76 21 47. Mail: ae@bedrepsykiatri.dk
Det er vigtigt med tilmelding af hensyn til gruppens funktion og evt. ændringer i mødeplanen.

Begrænset deltagerandel - først-til-mølle-princippet.