Forældrenetværksgruppe anden etnisk baggrund

Netværksgruppe for forældre til hjemmeboende børn/unge med psykiske problemer

Bydelsmødre, Hedegaven og BEDRE PSYKIATRI i Ballerup starter i fællesskab en ny netværksgruppe for forældre med anden etnisk baggrund end dansk (se opslag her)

Gruppen ledes af en professionel terapeut og netværksleder og har til formål at:

  • Give dig mulighed for at møde andre forældre i samme situation.
  • Dele oplevelser og erfaringer.
  • Give dig konkrete redskaber til at takle sygdommen i forhold til barnet og resten af familien, samt skolen, kommunen og andre institutioner.
  • Skabe et rum, hvor der er plads til og fokus på det at være pårørende.
  • Give dig større overskud i hverdagen.

Forløbet strækker sig over 10 møder i foråret fra februar-juni hver anden tirsdag kl. 19.00 – 21.00 og 4 møder i efteråret.

Er du interesseret i at deltage?

Intromøde/første møde i gruppen bliver tirsdag den 6. februar 2018

kl. 19 – 21, Hedegaven, Hedeparken 23 A, 2750 Ballerup.

Efterfølgende møder er: 20/2 – 6/3 – 20/3 – 3/4 – 17/4 – 1/5 – 15/5 – 29/5 og 12/6.

Da der er begrænset antal pladser i gruppen, skal tilmelding ske til ballerup@bedrepsykiatri.dk. Ved tilmeldingen skal vi have dit/jeres barns alder og eventuel diagnose. Vi skal også have mail, adresse, telefonnummer til dig.

Du kan få mere at vide om BEDRE PSYKIATRI’s forældrenetværksgrupper hos Erik Frandsen tlf. 30 23 65 90.