Forældrenetværksgruppe Gladsaxe

Nyt tilbud til forældre til psykisk syge

børn og unge i Gladsaxe - januar 2018

BEDRE PSYKIATRI en ny netværksgruppe for forældre til psykisk

syge børn og unge i alderen 0 – 19 år. Se opslag her.

Gruppen ledes af en professionel terapeut og netværksleder og har

til formål at:

  • Give dig mulighed for at møde andre forældre i samme situation
  • Dele oplevelser og erfaringer
  • Give dig konkrete redskaber til at takle sygdommen i forhold til barnet
  • og resten af familien, samt skolen, kommunen og andre institutioner
  • Skabe et rum, hvor der er plads til og fokus på det at være pårørende
  • Give dig større overskud i hverdagen

Forløbet strækker sig over 10-12 møder i gruppen over et års tid,alle gange på en mandag i tidsrummet 19.00 – 21.00.


Interesseret i at deltage?

Intromøde/første møde i gruppen bliver mandag den 29. januar 2018

kl. 19 – 21, De Frivilliges Hus, Taxvej 15, 2880 Bagsværd.


Da der er et begrænset antal pladser i gruppen, skal der ske tilmelding. Sammen med tilmeldingen skal vi bruge følgende oplysninger: dit/jeres barns alder og eventuel diagnose, kontaktoplysninger (mail, adresse, telefonnummer).

Tilmelding til: gladsaxe@bedrepsykiatri.dk

Du kan få mere at vide om BEDRE PSYKIATRIs forældrenetværksgrupper

http://bedrepsykiatri.dk/raadgivning/foraeldrenetvaerk/netvaerk/

eller på tlf. 31 76 21 47.