Foredragsaftner

Bipolar Affektiv Lidelse: Psykisk sygdom og mental sundhed

BEDRE PSYKIATRI inviterer til gratis temaaften

Foredragsholder: Mads Trier-Blom

MadsTrier

Torsdag d. 27. september 2018 kl. 19-21

Gladsaxe Hovedbibliotek, Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg
 

Se opslag her.

I 2004 fik Mads diagnosen Bipolar Affektiv Lidelse, der tidligere hed maniodepressiv psykose. I 2010 ændrede han sin tilgang til sygdommen. I stedet for at være rask søgte han mental sundhed. For et menneske med en sygdom må netop være sundt for at kunne forebygge symptomer. Som en linedanser skal han balancere mellem mani og depression, mellem at være syg og at være rask og mellem galskab og genialitet. 

På en levende og inspirerende måde viser Mads, at vi alle - også mennesker uden for psykiatrien - kan optimere vor mentale sundhed; men det kræver en indsats både fra den enkelte og fra omgivelserne.

Mads tager udgangspunkt i sin egen historie med psykisk sygdom, hvor nogle af de vigtigste elementer er:

  • Selvværdets betydning for trivsel.
  • Omgivelsernes betydning for selvværd.
  • Den dæmpende cirkel af stigmatisering, selvstigmatisering og mindsket selvværd.
  • Hvordan den dæmpende cirkel kan vendes til en løftende cirkel.
  • Hvordan det at ændre sit perspektiv kan ændre en situation.

Aftenen giver nogle konkrete redskaber og vil inddrage deltagerne med små øvelser.

Alle er velkomne – ingen tilmelding 

BEDRE PSYKIATRI
Ballerup/Gladsaxe/Herlev/Furesø
Tlf. 30 23 65 90. Mail: gladsaxe@bedrepsykiatri.dk

 

Nærvær skaber selvværd

BEDRE PSYKIATRI inviterer til gratis temaaften

Oplæg ved Kaja M. Kruse, Psykoterapeutisk behandler/koordinerende sygeplejerske, Psykoterapeutisk Center Stolpegård

KajaMKruse

Torsdag d. 25. oktober 2018 kl. 19-21

Ballerup Bibliotek, Laboratoriet, Banegårdspladsen1, 2750 Ballerup

Se opslag her.

Vi udvikler os i relationer – vi er afhængige af relationer – vi påvirkes af relationer og vi længes efter relationer

Velkommen til en aften, hvor vi sætter fokus på vore relationer – og hvordan vi kan trives i mødet med hinanden.

Psykisk nærvær gør en forskel, både i vores møde med hinanden – men også i mødet med os selv.

En af de store gevinster ved nærvær i vore relationer er, at vi helt konkret kan være hinandens medhjælpere i udviklingen af sundt selvværd.

Velkommen til en aften, hvor der vil være oplæg – tid til dialog og små øvelser – så alle forhåbentlig går berigede hjem.   

Alle er velkomne – ingen tilmelding.                                                     

BEDRE PSYKIATRI
Ballerup/Gladsaxe/Herlev/Furesø
Tlf. 30 23 65 90. Mail: bghf@bedrepsykiatri.dk

 

Angst og Aspergers syndrom

Bedre Psykiatri inviterer til gratis informationsaften d. 6. september 2018

v/psykoterapeut Lene Brøndum Madsen

LeneBrøndumMadsen

PROGRAM:

• HVAD ER ASPERGERS SYNDROM
• HVAD ER ANGST
• FORSKELLEN I HJÆLP VED ANGST Aspergere / neurotypiske

SPØRGSMÅL OG DIALOG HELE AFTENEN

Tid: Torsdag 6. september 2018 kl. 19 - 21

Sted: Tapeten, Store sal, Magleparken 5 i Ballerup

Se opslag her.

Tilmelding: Ikke nødvendig.
Pladserne tildeles efter “først-til-mølle-princippet”.
Alle er velkomne - gratis adgang.

Yderligere info: bghf@bedrepsykiatri.dk eller på tlf. 30 23 65 90.

Arrangør:
Bedre Psykiatri - Ballerup/Gladsaxe/Herlev/Furesø