Pårørendecafeer

Kender du en psykisk syg?

Så ved du, at man som pårørende kan få brug for støtte til at bevare overskuddet og hjælp til
at skabe en tryg og fast ramme for sig selv og den syge. BEDRE PSYKIATRI – landsforeningen for
pårørende i Ballerup/Gladsaxe/Herlev/Furesø inviterer til:

Haender-kaffekop

Åben café for pårørende onsdag d. 20. september 2017 kl. 19-21

Gladsaxe Hovedbibliotek, Søborg Hovedgade 220, mødelokale 2, 2860 Søborg

Temaoplæg: Kend de sociale rettigheder - oplæg ved socialrådgiver og netværksleder Kirsten Andresen.

 

Åben café for pårørende onsdag d. 11. oktober 2017 kl. 19-21

Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev

Temaoplæg 11/10: Står tavshedspligten i vejen for pårørendeinddragelse - oplæg ved social- og pårørenderådgiver Hanne Bøttger.

Pårørendecafeen er et uformelt og uforpligtende rum, hvor du kan:
• Møde og snakke med andre, som er i samme situation som dig selv.
• Få hjælp og ideer til hvordan du håndterer din situation som pårørende.
• Få viden om, hvor du/I finder anden hjælp og støtte.
• Høre et temaoplæg fra en relevant oplægsholder.

Alle er velkomne. Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.

For mere information kontakt formand Erik Frandsen: Tlf. 30 23 65 90, mail: bghf@bedrepsykiatri.dk