Tidligere aktiviteter

Hvordan hjælper vi vores psykisk syge med deres Økonomi

BEDRE PSYKIATRI inviterer til gratis caféaften (se opslag her).

Foredragsholder: Socialrådgiver Gitte Madsen

Kom og deltag i denne aften, hvor socialrådgiver Gitte Madsen kommer og fortæller om Økonomi, herunder: Arv, hvad sker der, hvis min syge pårørende arver? Må vi give afgiftsfri gaver, og hvor meget, og har det indflydelse min pårørendes ydelser? Pension, kan min syge pårørende selv oprette en pensionsordning? Forsikring, hvad betyder det at være psykisk syg i forhold til prisen og muligheden for en ulykkesforsikring? Er der brug for værgemål i forhold til økonomi og personlige forhold?

Der er mulighed for spørgsmål og debat undervejs.

Gitte Madsen er selvstændig socialrådgiver og foredragsholder, derudover er hun brevkasseredaktør for Familie Journalen.                                                                                 

Tirsdag d. 5. juni 2018 kl. 19-21
Ballerup Bibliotek, Laboratoriet, Banegårdspladsen 1, Ballerup.

Alle er velkomne – ingen tilmelding 

BEDRE PSYKIATRI - Ballerup/Gladsaxe/Herlev/Furesø
Tlf. 30 23 65 90. Mail: ballerup@bedrepsykiatri.dk

 

Støt den psykisk sårbare, pas på dig selv!

BEDRE PSYKIATRI inviterer til gratis caféaften (se opslag her):

Foredragsholder: Jeanette Moe Kyhl Frank, pårørende, terapeut og netværksleder

Kom og deltag i denne aften, hvor psykoterapeut Jeanette Moe Kyhl Frank fortæller om vigtigheden af at passe godt på sig selv.

Bl.a.: Personlige erfaringer, mødet med systemet, familiens trivsel, vejen videre, gode råd.

Efterfølgende spørgsmål og debat.

Jeanette F. Andersen

Jeanette Moe Kyhl Frank er selv pårørende, arbejder til dagligt som psykoterapeut og er netværksleder for mange af Bedre Psykiatris samtale- og netværksgrupper.

Onsdag d. 30. maj 2018 kl. 19-21 Farum Kulturhus, Biografsalen, Stavnsholtvej 3, Farum.

Alle er velkomne – ingen tilmelding

Deltagelse er gratis og kræver ingen tilmelding
Information: www.bedrepsykiatri.dk  – Telefon: 30 23 65 90.
Mail: bghf@bedrepsykiatri.dk 

 

Meta-Kognitiv Terapi

BEDRE PSYKIATRI inviterer til gratis caféaften mandag den 14. maj 2018

Med Pia Callesen 
Doctor fra Manchester Universitet og klinikchef i CEKTOS – Center for Kognitiv- og Metakognitiv Terapi.

 

Hvorfor bliver nogle mennesker angste eller deprimeret, og hvordan kan du bedst støtte og hjælpe som pårørende?

 

Dato: Mandag d. 14. maj 2018
Tid: Kl. 19.00 - 21.00
Sted: Herlev Gl. Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev

 

Deltagelse er gratis og kræver ingen tilmelding
Information: www.bedrepsykiatri.dk  – Telefon: 30 23 65 90.
Mail: herlev@bedrepsykiatri.dk

 

 

 

 

Mit barn har fået en diagnose

BEDRE PSYKIATRI inviterer til gratis informationsaften.

Tirsdag d. 3. april 2018 kl. 19-21

Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 10, 2740 Skovlunde

Foredragsholder: Tanya Vorm, terapeut og netværksleder

Tanya Vorm

Mange børn får i dag en psykisk diagnose. De mest kendte er ADHD, angst, Aspergers Syndrom, OCD, depression og Tourettes Syndrom.

Men hvad er en diagnose egentlig?

Et det godt eller skidt med en diagnose?

Hvad kan man som forældre gøre, når diagnosen er stillet?

Hvordan passer man som forældre på sig selv, og hvor finder man ressourcer?

Efterfølgende spørgsmål og debat.

Tanya Vorm arbejder til dagligt som psykoterapeut og er netværksleder for mange af Bedre Psykiatris samtale- og netværksgrupper.

Alle er velkomne – ingen tilmelding.

Mere info: Tlf. 30 23 65 90. Mail: bghf@bedrepsykiatri.dk

 

 

VEJEN UD AF PSYKISK SYGDOM

FOREDRAG AF JESPER HJØLLUND

BEDRE PYKIATRI inviterer til gratis caféaften mandag den 12. marts 2018 kl. 18.45–20.45

Gladsaxe Hovedbibliotek, Store sal, Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg

Med udgangspunkt i sin bog, "I sjælens rige", fortæller Jesper Hjøllund om, hvordan han har overvundet en alvorlig skizofrenilidelse ved at bruge en simpel metode: Accept.

 Jesper er fortaler for, at skizofreni, psykisk sygdom og psykiske ubalancer ikke skyldes en "kemisk" ubalance i hjernen, men derimod skyldes undertrykte og ubearbejdede følelser, som har ophobet sig igennem et helt liv. Det er hans påstand, at først når man begynder at arbejde med sine undertrykte følelser, så starter helbredelsen også.

Jesper oplevede, at da han begyndte at tage sine smertefulde følelser alvorligt, skete der en utrolig forvandling: Han blev rask.

Det er dette budskab, Jesper Hjøllund ønsker at videregive til os andre – både syge, pårørende og behandlere. Der er en vej ud af alting – selv skizofreni!

Se opslag her.

Deltagelse er gratis og kræver ingen tilmelding. Information: www.bedrepsykiatri.dk – Mail: gladsaxe@bedrepsykiatri.dk – Telefon: 30 23 65 90

 

Hvordan beroliger jeg mig selv følelsesmæssigt?

BEDRE PSYKIATRI inviterer til gratis caféaften (se opslag her):

Oplægsholder: Susanne Wiik Kalvåg pårørende, psykoterapeut og netværksleder

Kom til 30-40 minutters gospelkoncert og hør bagefter et oplæg kort oplæg om hvordan du kan afstresse dig selv, som pårørende til en psykisk syg, via dine tanker, krop og musik.

Efterfølgende spørgsmål og debat.

Susanne WiikKalvåg

Susanne Wiik Kalvåg er uddannet psykoterapeut- og Fysioterapeutuddannet. Arbejder med familieterapi, parterapi og individuel terapi. Har bl.a. erfaringer med akut syge patienter fra psykiatriske afdelinger.

Tirsdag d. 20. februar 2018 kl. 19-21

Ballerup Bibliotek, Laboratoriet, Banegårdspl. 1

Alle er velkomne – ingen tilmelding 

BEDRE PSYKIATRI
Ballerup/Gladsaxe/Herlev/Furesø
Tlf. 30 23 65 90. Mail: bghf@bedrepsykiatri.dk

 

Informationsaften om Angst

v/psykoterapeut Lene Brøndum Madsen

Mandag d. 28. august 2017 kl. 19 - 21.30

Tapeten, Store sal, Magleparken 5, 2750 Ballerup. 

Se opslag her.

Kom og hør om hvad angst er og hvordan den kan behandles, så du får roen og livskvaliteten tilbage.

Tag dine nærmeste med, så de bedre kan forstå, hvordan du har det.

Program:

Mig og min panikangst - min egen historie

Hvad er angst - om forskellige angsttilstande

Angstbehandling - Kognitiv adfærdsterapi og Mindfulness

Hvordan kan du hjælpe dig selv, når du er angst

Hvordan hjælper du bedst et menneske der er angst

Spørgsmål

Arrangør: BEDRE PSYKIATRI - Ballerup/Gladsaxe/Herlev/Furesø.

Tilmelding - ikke nødvendig. Pladserne tildeles efter "først-til-mølle-princippet".

Yderligere information: ballerup@bedrepsykiatri.dk, tlf. 30 23 65 90.

Gratis adgang - drikkevarer kan købes.

Alle er velkomne

 

 

 

Psykisk sårbare unge

Eventuelt med et misbrug

BEDRE Psykiatri har inviteret overlæge og misbrugskonsulent

Henrik Rindom bl.a. kendt fra tv og bogudgivelser

HenrikRindom

    Mandag den 20. marts 2017 Kl. 19:00-21:30

Gladsaxe Hovedbibliotek, Søborg Hovedgade 220

Henrik Rindom er overlæge i psykiatri og leder af Stofrådgivningen i København, et behandlingstilbud for unge med misbrug.

Når unge mennesker oplever, at de bliver endnu mere sløve og passive på antipsykotisk medicin, kan de blive meget fortvivlede over ikke at kunne leve op til deres egne og omgivelsernes krav til fx job, uddannelse og karriere.

De oplever at de bliver mere passive og initiativløse end de er i forvejen.

Det betyder at en del psykiske syge har fundet ud af, at hvis de vil ophæve den sløvende virkning af neuroleptika, kan de altid tage lidt rusmiddel …

Kom og få viden og flere redskaber til både at være pårørende og have et liv selv. Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål efterfølgende.

Deltagelse er gratis og kræver ingen tilmelding. Information: www.bedrepsykiatri.dk – Mail: gladsaxe@bedrepsykiatri.dk – Telefon: 30 23 65 90.

 

 

 

Lyt til din mavefornemmelseDortheHorslund

- om arbejdet med et barns Autisme

BEDRE PSYKIATRI inviterer til gratis temaaften

Tirsdag d. 31. januar 2017 kl. 19-21

Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 10, 2740 Skovlunde

Oplæg ved

Dorthe Krabbe Horslund

Fortæller om hvordan hun og familien har arbejdet med deres barns Autisme.

Fra at have en dreng, som bankede hovedet hårdt ind i vægge og gulv, har Dorthe Krabbe Horslund og hendes familie nu en søn på 17 år, som er på normal efterskole, og som er under uddannelse til brandmand på ordinære vilkår.

Under foredraget vil Dorthe Krabbe Horslund kort komme ind på, at hendes søn også har været ramt af leukæmi, og hvad det har betydet i forhold til hans autisme. Hans forhold til søskende, kammerater, sanseforstyrrelser og så videre.

Dorthe Krabbe Horslund understreger i sit foredrag, at det er super vigtigt at lytte til sin indre mavefornemmelse, da det er os selv som forældre, der er klogest på vores børn, diagnose eller ej.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget.

Alle er velkomne – gratis adgang – ingen tilmelding.

BEDRE PSYKIATRI, Ballerup/Gladsaxe/Herlev/Furesø
Tlf.: 30 23 65 90. Mail: bghf@bedrepsykiatri.dk

 

 

 

Borderline

 BEDRE PSYKIATRI inviterer til gratis foredragsaften

den 29. august 2016

Med overlæge, ph.d. i psykiatri

Per Sørensen

Centerchef

Psykoterapeutisk Center Stolpegård

Vi vil gerne sige tak til alle deltagere, de aktive fra Bedre Psykiatri og til Per Sørensen for en fantastisk foredragsaften i Herlev Medborgerhus. Det vurderes at det var mere end 450 tilhørere.

Per Sørensens præsentation er her.

 

Borderline personlighedsforstyrrelse er en lidelse, som er karakteriseret ved impulsivitet, ustabilt humør, skiftende intense forhold til andre og en skiftende, modsætningsfyldt selvopfattelse.

Personer, der lider af Borderline, kan være tilbøjelige til at se omgivelserne som sort/hvid.

Hvad er Borderline for en størrelse? Hvordan forstår vi Borderline? Kan det skyldes manglende indlært evne til at rumme og integrere såvel behagelige som ubehagelige følelser om sig selv og andre? Og kan vi komme til at forstå en Borderliners tanker?

Vigtigt er det at vide, hvordan vi som pårørende bedst muligt tackler en hverdag sammen med dem, der lider af denne sygdom.

Efter oplægget vil der være spørgetid.

Dato: Mandag d. 29. august 2016
Tid: Kl. 19.00 - 21.00
Sted: Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev

Deltagelse er gratis og kræver ingen tilmelding
Information: ae@bedrepsykiatri.dk  – Telefon: 31 76 21 47

 

ABC om ADHD

  BEDRE PSYKIATRI inviterer til gratis foredragsaften

den 31. maj 2016

Med speciallæge i psykiatri,

PhD Marianne Geoffroy 

Foredragsaften om ADHD hos voksne.

ADHD er efterhånden noget mange kender til: Livslange problemer med at koncentrere sig i skolearbejde eller andre ’kedelige’ stillesiddende sysler, vanskeligheder med at huske aftaler, ting bliver glemt, problemer med at få færdiggjort opgaver man er begyndt på… Mange voksne får ikke stillet diagnosen. De føler sig bare uduelige – skjuler måske at de ikke får gjort det de skal, bevarer ikke jobbet? Kort sagt har man nedsat evne til at planlægge, organisere, fokusere.

Men ADHD kan afhjælpes. Det er vigtigt, at kende til ADHD. Stress, angst og depression kan bygge sig op hos voksne med ADHD. Det hjælper ikke kun at behandle angst og depression, hvis det er ADHD der ligger bag.

Hvordan kan vi som familie og ven forholde os til ADHD?

Efter oplægget vil der være spørgetid. 

Dato: Tirsdag d. 31. maj 2016 Tid: Kl. 19.00 - 21.00 Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup.

Deltagelse er gratis og kræver ingen tilmelding Information: bghf@bedrepsykiatri.dk – Telefon: 30 23 65 90

 

Støt den psykisk sårbare, pas på dig selv!

BEDRE PSYKIATRI inviterer til gratis informationsaften

Foredragsholder: Jeanette F. Andersen, pårørende, terapeut og netværksleder

Kom og deltag i denne aften, hvor psykoterapeut Jeanette F. Andersen fortæller om vigtigheden af at passe godt på sig selv.

Bl.a.: Personlige erfaringer, mødet med systemet, familiens trivsel, vejen videre, gode råd.

Efterfølgende spørgsmål og debat.

Jeanette F. Andersen er selv pårørende, arbejder til dagligt som psykoterapeut og er netværksleder for mange af Bedre Psykiatris samtale- og netværksgrupper.

Tirsdag d. 12. april 2016 kl. 19-21 Gladsaxe Hovedbibliotek, Søborg Hovedgade 220, 2620 Søborg.

Alle er velkomne – ingen tilmelding

BEDRE PSYKIATRI

Ballerup/Gladsaxe/Herlev/Furesø

Tlf. 30 23 65 90. Mail: bghf@bedrepsykiatri.dk

 

 

 

 BEDRE PSYKIATRI – lokalafdeling Ballerup/Gladsaxe/Herlev/Furesø har tirsdag d. 22. november 2016

10 års jubilæum

Det fejrer vi med et med et stort kaffe og kagebord på dagen.

Tirsdag d. 22. november 2016 kl. 19-21 i Frivilligcenter Herlev,

Herlev Hovedgade 172, Herlev

(i bil: brug indkørslen fra J E Pitznersvej).

 Jubilæumstalere:

•          Birgit Elgaard, landsformand for BEDRE PSYKIATRI.

•          Lolan Marianne Ottesen, udvalgsformand Ballerup Kommune.

•          Jeanette F. Andersen, pårørende, terapeut og netværksleder.

•          Erik Frandsen, formand for lokalafdelingen.

Se indbydelse her.
Pris for deltagelse inkl. kaffe og kagebord: 25 kr.

Tilmelding senest d. 15. nov. til:

bghf@bedrepsykiatri.dk - tlf. 30 23 65 90.

 

Følg os på Facebook: www.facebook.com/BaGlHeFu

 

En sindssyg historie 

Karin Schneekloth fortæller om sin barndom med en mor, der led af svær skizofreni

Tirsdag d. 15. marts 2016 kl. 19-21

Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 10, 2740 Skovlunde

Foredragsholder: Karin Schneekloth, pårørende og psykoterapeut

Et spejl for andre

Hendes historie bryder med tabuer og giver et indblik i, hvordan det var som barn at leve i, og komme fra et hjem, hvor sindssygen herskede og samtidig skulle begå sig på lige fod med sine jævnaldrende uden for hjemmet.

Som tilhører kommer man helt tæt på og hører konkrete episoder fra Karins barndom. Karin fortæller sit livs hemmelighed uden filter og ønsker at inspirere og hjælpe andre med at gøre det samme.

Efterfølgende spørgsmål og debat.

Info: Ballerup/Gladsaxe/Herlev/Furesø

Tlf. 30 23 65 90

Mail: bghf@bedrepsykiatri.dk

 

Angst og Depression

BEDRE PSYKIATRI inviterer til gratis temaaften

Tirsdag d. 1. december 2015 kl. 19-21

Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 10, 2740 Skovlunde

Oplæg ved

Michael Roldhave

Et medrivende foredrag om at blive ramt af stress, angst og depression

Michael Roldhave, der tidligere har arbejdet i telebranchen, kan bl.a. fortælle om et sygdomsforløb med angst og depression, som startede omkring 2003. Michael kan både beskrive oplevelserne som kollega og familiemedlem i hverdagen og i perioder som patient på et hospital. I dag lever han stadig med diagnoserne.

At leve med angst og stressrelateret depression.

Michael Roldhave fortæller om sit liv før, under og efter sine angstanfald og sin stressrelaterede depression samt om venner og families reaktioner og fordomme, når man har fået en diagnose. Derudover fortæller han om det at være i arbejde og blive ramt af stress, og hvordan ledere og kolleger reagerede. Han fortæller også, hvad angst og stress kan ”drive” en til og kommer ind på psykiatrien samt på det at være indlagt på psykiatrisk hospital.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget.

Alle er velkomne – gratis adgang – ingen tilmelding.

BEDRE PSYKIATRI, Ballerup/Gladsaxe/Herlev/Furesø

Tlf.: 30 23 65 90. Mail: bghf@bedrepsykiatri.dk

 

Jeg er mor til en

misbruger!!!!   

BEDRE PSYKIATRI til gratis temaaften

Mandag d. 5. oktober 2015 kl. 19-21

Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 10, 2740 Skovlunde

Oplæg ved

Ulla Geer Jakobsen

Foredragsholder/sygehjælper/pårørende

Netop ... jeg er mor til en misbruger ... sådan ca. gennem 18 år. Og det vil jeg rigtig gerne fortælle om.

Min søns historie, min lille families historie. Jeg vil gerne fortælle om sorgen, smerten, uvisheden, magtesløsheden … men også om en ung mand, der kæmper ... kæmper mod sine indre dæmoner, kæmper mod systemet, kæmper mod sin egen usikkerhed, kæmper med sine abstinenser... Og sit fortsatte misbrug.

Jeg vil fortælle om kampe med ham, min egen fraværenhed, min rolle som medmisbruger, beskyttelsen af min anden søn ... og ikke mindst af mig selv. Desuden kommer jeg ind på vigtigheden af at sige nej til en misbruger, vigtigheden af at holde fast, vigtigheden af stadig at støtte og hjælpe sin misbruger ... men på den gode måde.

Alle kan komme i en form for misbrug eller være vidne til det ... enten gennem en kollega, en nær ven/veninde eller et nært familiemedlem. Det findes i ALLE sociale lag. Det er derfor vigtigt at vide noget om det, vide hvordan vi kan - eller bør reagere, og jo mere vi alle ved om dette emne, jo lettere kan vi støtte vore kære. Og da dette stadig er et meget stort TABU, er det vigtigt at få åbnet op, lytte til andres erfaringer, gøre brug af hinanden.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget.

BEDRE PSYKIATRI, tlf. 30 23 65 90, mail: ballerup@bedrepsykiatri.dk

Gratis adgang – ingen tilmelding

 

Medicin i behandlingen af psykisk syge

– hjælp eller klods om benet?

BEDRE PSYKIATRI til gratis temaaften onsdag d. 3. juni 2015 kl. 19-21 Gladsaxe Hovedbibliotek, Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg.

Kom og hør oplæg og debat om brug af medicin i behandlingen af psykisk syge bl.a. på psykiatriske bosteder.

Oplæg ved

Jørn Eriksen og Bertel Rüdinger

hhv. forstander og farmaceut på Slotsvænget

Jørn Eriksen vil fortælle om erfaringerne fra arbejdet med at reducere brugen af psykofarmaka på boinstitutionen Slotsvænget. Her er det lykkedes at begrænse brugen af medicin ganske betydeligt, reducere bivirkningen og fremme beboernes egne recovery-proces.

Bertel Rüdinger vil ud fra sine og andres erfaringer lægge op til debat om den overdrevne brug af psykofarmaka. Han vil komme ind på, hvordan man i samarbejde med behandler og pårørende kan trappe ned eller helt ud af medicinen.

Efterfølgende spørgsmål og debat.
Gratis adgang - ingen tilmelding.

BEDRE PSYKIATRI, tlf. 30 23 65 90, mail: gladsaxe@bedrepsykiatri.dk

 

 

Borderline

 BEDRE PSYKIATRI inviterer til gratis foredragsaften

den 20. januar 2015

Med overlæge, ph.d. i psykiatri

Per Sørensen

Centerchef

Psykoterapeutisk Center Stolpegård

Borderline personlighedsforstyrrelse er en lidelse, som er karakteriseret ved impulsivitet, ustabilt humør, skiftende intense forhold til andre og en skiftende, modsætningsfyldt selvopfattelse.

Personer, der lider af Borderline, kan være tilbøjelige til at se omgivelserne som sort/hvid.

Hvad er Borderline for en størrelse? Hvordan forstår vi Borderline? Kan det skyldes manglende indlært evne til at rumme og integrere såvel behagelige som ubehagelige følelser om sig selv og andre? Og kan vi komme til at forstå en Borderliners tanker?

Vigtigt er det at vide, hvordan vi som pårørende bedst muligt tackler en hverdag sammen med dem, der lider af denne sygdom.

Efter oplægget vil der være spørgetid.
Dato: Tirsdag d. 20. januar 2015 Tid: Kl. 19.00 - 21.00 Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup
Deltagelse er gratis og kræver ingen tilmelding Information: ballerup@bedrepsykiatri.dk  – Telefon: 30 23 65 90

 

Stemmehøring 

BEDRE PSYKIATRI inviterer til gratis temaaften d. 4. december 2014       

Stemmehørere er mennesker, der hører stemmer, uanset diagnose, alder, køn eller erhverv, og 2-4 % af befolkningen hører stemmer, men det er kun hver 3. stemmehører, der har kontakt med psykiatrien.

Det er typisk i de situationer, hvor stemmerne er så negative og dominerende, at et normalt liv forhindres. Stemmerne optræder typisk som et resultat af belastende situationer tidligere i livet, og kan med andre ord ses som budbringere fra kriser og traumer.

I stemmehøregrupper skabes der mulighed for at søge en mening med stemmernes udtryk, bl.a. gennem den forbindelse stemmerne ofte har med personens livshistorie. Stemmehørere kan derfor lære at generobre magten i eget liv og dermed opnå en forbedret livskvalitet.

Oplæg af:   Ola Runciman, Cand. Psyk (Kbh. Universitet), uddannet psykiatrisk sygeplejerske,                     personlige erfaringer. Formand for det Danske Stemmehørernetværk.                     Repræsentanter fra stemmehøregrupper.                         

Dato/tid:    Torsdag den 4. december 2014 kl. 19.00-21.00

Sted:           Kulturhuset, Teatersal, Stavnsholtvej 3, Farum

Gratis adgang og ingen tilmelding.

Yderlig information:    bghf@bedrepsykiatri.dk - tlf. 30 23 65 90

 

Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI inviterer til gratis informationsaften den 18. september

Psykiske lidelser medfører ofte

Uforudsigelighed - Manglende fleksibilitet - Lav stresstærskel

Foredragsholder: Jenny Bohr, master i specialpædagogik

Jenny arbejder ud fra ideen om at:

Mennesker gør det godt, hvis de kan!

– Hvis de ikke kan, så må vi finde ud af,

hvad der kommer i vejen for dem,

så vi kan hjælpe.

Dato og tid: Torsdag d. 18. september 2014 kl. 19.

Sted: Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 10, 2740 Skovlunde.

 

Information:Tlf. 30 23 65 90. Mail: bghf@bedrepsykiatri.dk

 

 

Støt den psykisk sårbare, pas på dig selv!

BEDRE PSYKIATRI inviterer til gratis informationsaften

Foredragsholder: Jeanette F. Andersen, pårørende, terapeut og netværksleder

Kom og deltag i denne aften, hvor psykoterapeut Jeanette F. Andersen fortæller om vigtigheden af at passe godt på sig selv.

Bl.a.: Personlige erfaringer, mødet med systemet, familiens trivsel, vejen videre, gode råd.

Efterfølgende spørgsmål og debat.

Jeanette F. Andersen er selv pårørende, arbejder til dagligt som psykoterapeut og er netværksleder for mange af Bedre Psykiatris samtale- og netværksgrupper.

Torsdag d. 28. august 2014 kl. 19-21 Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev

Alle er velkomne – ingen tilmelding

BEDRE PSYKIATRI

Ballerup/Gladsaxe/Herlev/Furesø

Tlf. 30 23 65 90. Mail: bghf@bedrepsykiatri.dk

 

 

 Informationsaften:

 

 ANGST

v/psykoterapeut Lene Brøndum Madsen

Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19 - 21.30 Gladsaxe Hovedbibliotek, Søborg Hovedgade 220, Søborg Kom og hør hvordan du kan blive fri af angst og få ro og livskvalitet tilbage. Tag dine nærmeste med, så de bedre kan forstå, hvordan du har det.

Det første skridt er at få viden om og forstå, hvad angst er.  

Program:

Mig og min panikangst - min egen historie

Hvad er angst - om forskellige angsttilstande

Angstbehandling - KOGNITIV terapi og mindfulnessEva Skak fortæller hvordan hun blev fri af sin sociale fobi

Hvordan kan du hjælpe dig selv, når du er angst

Hvordan hjælper du bedst et menneske der er angst

Spørgsmål

 

Yderligere information: tlf. 61 68 76 24. Tilmelding: gladsaxe@bedrepsykiatri.dk

Gratis adgang - drikkevarer kan købes.

 

Pårørende til psykisk syg

Hvordan er det at være pårørende til

en person med skizofreni?

           Oplæg ved Martin Mortensen

BEDRE PSYKIATRI til gratis temaaften onsdag d. 2. april 2014 kl. 19 - 21

Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 8-10, Skovlunde

Kom og hør en personlig beretning om en lang og hård proces, som også har givet stor selvindsigt, empati og styrke på det personlige plan.

Martin Mortensen fortæller: Min storebror fik sin første psykose i 1996. Den gang var vi henholdsvis 13 og 16 år. Det blev en skelsættende dag i mit og hele familiens liv. Hans ”skjulte sygdom”, som jeg kalder det, har haft stor betydning for min opvækst. Jeg vil fortælle om forskellen på den skjulte sygdom, før jeg blev 13 år og den synlige sygdom efterfølgende. Det er en svær og belastende opgave at være pårørende til en psykisk syg. Det påvirker både familien og omgangskredsen. Som pårørende famler man i blinde, og man glemmer ofte sig selv og sine egne behov, fordi man så gerne vil hjælpe efter bedste evne. Der er rigtig mange som ikke har styrke til at være pårørende og som går meget ned på det. Det jeg vil fortælle er: Det kan lade sig gøre at komme videre og få noget frugtbart med sig, som er brugbart i en ellers svær skæbne. Jeg gerne hjælpe med at inspirere andre pårørende til psykisk syge. Det er hårdt, men ikke kun dårligt.

Efterfølgende spørgsmål og debat.

Gratis adgang – ingen tilmelding

BEDRE PSYKIATRI, tlf. 30 23 65 90, mail: ballerup@bedrepsykiatri.dk

 

Spiseforstyrrelser

Oplæg ved Overlæge Thomas Brinck

og projektleder/recovery mentor coach

Wenkina Weidner

BEDRE PSYKIATRI og PS Landsforeningen inviterer til gratis temaaften

Torsdag d. 29. august 2013 kl. 19-21

Sundhedshuset, Mødesal M1, Parkvej 6, Ballerup

Betegnelsen spiseforstyrrelser omfatter bl.a. over anoreksi og bulimi og har det til fælles, at de er kendetegnet ved en forvrænget måde at tænke og handle på, når det gælder forholdet til mad, krop og vægt.

De er betingede af mange forskellige faktorer, både psykologiske, sociale, kulturelle, genetiske og biologiske forhold spiller ind.

Spiseforstyrrelser er ofte langvarige, som er vanskelig både at erkende og behandle. Hvis sygdommen opdages tidligt, er behandlingsresultaterne bedre.

Behandlingen har som mål at hjælpe patienten til at få et liv uden sygdommens begrænsninger og med mulighed for at forfølge sine egne mål i livet.

Men hvad skal til for, at behandlingen bliver optimal? Og hvordan kan patienten, familien, netværk støtte op om behandlingen?

Efterfølgende spørgsmål og debat.

 

BEDRE PSYKIATRI  &  PS Landsforeningen

Tlf. 27 81 14 14  -  22 89 22 61