Bliv frivillig

NETVÆRK FOR HVERDAGENS EKSPERTER

Du er velkommen i Bedre Psykiatris nye netværk, der er organiseret som lukkede Facebookgrupper. Når du melder dig, forventes det, at du har lyst til at deltage i debatten og selv har lyst til at byde ind med pro­blemstillinger og erfaringer, der kan bidrage til løsninger. Alle netværk har et gruppeleder-team, som består af ansatte i Bedre Psykiatris sekretariat og erfarne frivillige i foreningen. Nogle af grupperne er udelukkende for frivillige og medlemmer, der vil engagere sig, mens andre er åbne for alle.

 

Purpur  Gode løsninger for børn og unge

I dette netværk drøfter vi de udfordringer og dilemmaer, der er inden for børne- og ungdomspsykiatrien – alt fra de gode løsninger til problemer, både lokalt og regionalt. Alle kan blive medlem.
BLIV EN DEL AF NETVÆRKET

 

Orange  Tilbage til arbejdslivet

Vil du være med til at diskutere, hvordan vi skaber et arbejdsmarked, hvor psykisk syge også har en plads? Så er dette netværk for dig. Flere reformer har ændret på reglerne i forhold til psykiske syge på arbejdsmarkedet. Her kan du blive klogere og hjælpe dine nærmeste på vej. Alle kan blive medlem.
BLIV EN DEL AF NETVÆRKET

 

Groen  Lav events for Bedre Psykiatri

Skal Bedre Psykiatri på festival, løbe motionsløb eller har du en hel tredje idé til, hvordan Bedre Psykiatri kommer bredere ud i offentligheden? Vær med til at planlægge og udføre events - kun fantasien sætter grænser. Primært kun for frivillige.
BLIV EN DEL AF NETVÆRKET

 

Lysblaa  Op og ned i socialpsykiatrien

Hvordan skal du begå dig i det kommunale system? Del dine erfaringer og viden - om alt fra botilbud til mentorordninger og støttekontaktpersoner. Vær med til at finde løsninger, som både syge og pårørende kan få gavn af. Alle kan blive medlem.
BLIV EN DEL AF NETVÆRKET

 

Moerkroed  Medicin til debat

Medicin fylder meget både i den psykisk syges hverdag og i de pårørendes bevidsthed. I dette netværk debatterer vi og deler erfaringer om medicin og alternativerne til medicin – eksempelvis psykologhjælp, adfærdsterapi og miljøterapi. Alle kan blive medlem.
BLIV EN DEL AF NETVÆRKET

 

Moerkblaa  Facebook - bliv set og hørt

Facebook – og andre sociale medier – er gode platforme for at skabe opmærksomhed om det arbejde, vi laver i Bedre Psykiatri. I dette netværk diskuterer vi, hvordan man kan bruge Facebook og andre sociale medier til at sætte fokus på det psykiatriske område. Både lokalt, regionalt og nationalt. Gruppen er kun for frivillige.
BLIV EN DEL AF NETVÆRKET

 

Gul  Bliv bisidder

Samtaler med eksempelvis kommunen eller behandlingsstedet kan være svære og følelsesladede. I dette netværk klæder man hinanden på med materiale, gode råd og erfaringer til at være bisidder for pårørende og psykisk syge. Primært kun for frivilllige.
BLIV EN DEL AF NETVÆRKET

 

Sort  Tovholder – del og få erfaringer

Vil du være med til at forbedre vores samtalegrupper for pårørende, så skal du blive frivillig i dette netværk. Her deler vi erfaringer om, hvordan man afholder og er ansvarlig for en samtalegruppe. Primært kun for frivillige.
BLIV EN DEL AF NETVÆRKET

 

Lilla  Styr på økonomien

Hvordan styrer man økonomien lokalt? Det kan du få svar på i dette netværk, hvor lokale kasserere vender det daglige arbjede og giver gode råd til, hvordan man søger midler til lokalafdelingerne. Primært kun for frivillige.
BLIV EN DEL AF NETVÆRKET

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større