Generalforsamling

Referat af stiftende generalforsamling:

 

1.       Valg af dirigent

          Birgit Elgaard valgt som dirigent

2.       Valg af referent

          Miriam Asvarisch valgt som referent

3.       Godkendelse af lokalbestyrelsens årsberetning om lokalafdelingens virksomhed

          Ingen årsberetning, da der var tale om stiftende generalforsamling

4.       Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

         Intet regnskab til fremlæggelse og godkendelse, da der var tale om stiftende generalforsamling

5.       Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for indeværende regnskabsår

          Budgetforslag for 2014 godkendt

6.       Indkomne forslag

          Ingen forslag

7.       Valg

  • Formand: Marianne Andersen
  • Næstformand: Anne Holm
  • Kasserer: Miriam Asvarisch
  • Bestyrelsesmedlemmer: Maiken Svendsen, Dorte Rømer Nielsen, Judith Olsen
  • Bestyrelsessuppleanter: Ingen suppleanter valgt
  • Repræsentantskabsmedlemmer: Udpeges af bestyrelsen
  • Repræsentantskabssuppleanter: Evt. suppleanter udpeges af bestyrelsen
  • Kritiske revisorer: Udpeges af bestyrelsen

8.       Eventuelt.

          Ingen emner til drøftelse under evt..

 

Tilbage