expander

BP update

BEDRE PSYKIATRI undersøger: Gratis psykologhjælp til pårørende betaler sig

Lup

Gratis psykologhjælp til pårørende støtter familier med psykisk sygdom inde på livet, og er samtidig en gevinst for samfundsøkonomien. For hver 10 kroner samfundet bruger på psykologhjælp, kommer 28 kroner igen. Det viser resultaterne fra en ny undersøgelse, som BEDRE PSYKIATRI har lavet.


Pårørende til psykisk syge spiller ofte en meget stor rolle som støtte og tovholder i den syges liv - og er dermed en stor ressource. Men livet som pårørende opfattes også af mange som en belastende livsomstændighed, som kan føre eksempelvis stress, depression og langvarig belastning med sig.


”For nogle pårørende er det så stor en belastning at se deres nære familiemedlemmer kæmpe med sygdommen, at de selv oplever stor stress og til tider depression, fortæller Birgit Elgaard”, formand for Bedre Psykiatri.


Nye beregninger fra BEDRE PSYKIATRI viser, at tilbyder man pårørende til psykisk syge gratis psykologhjælp, så kan samfundet alt i alt spare 408 millioner kroner allerede efter to år, når man modregner de udgifter, der er ved at gøre ordningen gratis for pårørende.


Samfundsgevinsten opnås især, fordi samfundet ved at tilbyde gratis psykologhjælp undgår, at pårørende slipper arbejdsmarkedet. Vi ved fra undersøgelser, at mange pårørende kan være i højrisikozonen for at blive sygemeldt med stress, depression og udbrændthed. Mange pårørende lever nemlig i et evigt ’alarmberedskab’ og har en følelse af at være på i døgndrift - og det får dem ofte til at bukke under.


”Hver fjerde pårørende til en psykisk syg bliver så belastet, at personen går ned med stress eller depression, så de ikke kan varetage deres arbejde. Men hvis man på et tidligt tidspunkt forebygger med gratis psykologhjælp, så kan man nedbringe antallet af sygedage og så falder samfundsudgifter til sygedagpenge tilsvarende. For hver 10 kroner samfundet bruger på psykologhjælp, kommer der 28 kroner igen”, fortæller Birgit Elgaard.


Gevinsten opstår, fordi antallet af sygemeldinger falder og dermed falder samfundets udgifter til sygedagpenge tilsvarende. Samtidig har samfundet stadig glæde af den pårørendes arbejdskraft, når han eller hun ikke sygemeldes - derved undgår samfundet også et såkaldt produktivitetstab.

Pårørende er det lim, der får behandlingen af den psykisk syge til at hænge sammen. De psykisk syge kommer sig simpelthen langt hurtigere. Det er altså både en økonomisk gevinst for samfundet og de psykisk syge, hvis vi sørger for psykologhjælp til pårørende undervejs”, slutter Birgit Elgaard.