Evalueringsskema ved foredrag og andre aktiviteter

Tak fordi du var med!       


Vi håber, at du vil bruge to minutter på at hjælpe os med at forbedre vores arrangementer ved at besvare et par spørgsmål herunder.


Skriv et tal mellem 1 og 5

5 I meget høj grad 4 I høj grad 3 I nogen grad 2 I lav grad 1 I meget lav grad


Levede arrangementet op til dine forventninger?  ____  
Har du fået ny og brugbar viden? ____  
Har det givet dig lyst til deltage i andre arrangementer hos os?  ____  

Sæt et eller flere krydser
Hvad er din baggrund for at deltage?   Pårørende ____ Medlem af BEDRE PSYKIATRI ____   Fagperson ____ Psykisk syg ____Andet____ 

 
Ja tak – jeg vil gerne modtage løbende information om:  Arrangementer for og om pårørende ____  Mulighed for at deltage i lokal samtalegruppe og/eller pårørendecafé  ____ Vores lokalpolitiske arbejde ____ Mulighederne for at blive frivillig ____ 

Mange tak for din besvarelse og på gensyn !

Sendes på mail: egedal@bedrepaykiatri.dk

BEDRE PSYKIATRI – landsforeningen for pårørende Egedal Lokalafdeling

Pårørende telefon 21531867