Generalforsamling

 

Husk

Mandag den 3. april 2017 kl. 19.00 - 21.30

Aktivitetscentret Damgårdsparken 7, 3660 Stenløse.

Kørsel ind via Damgårdsvej og Gartnervænget. Der står skilte til Aktivitetscentret Damgårdsparken.

I forbindelse med generalforsamlingen vil Marianne Sjelle fra vores bestyrelse holde et foredrag.

"Hvordan er det at leve med diagnosen ADHD"

Kom og hør et interessant foredrag om, hvordan du som pårørende bedst støtter mennesker med denne lidelse.

OBS! kun for medlemmer

  

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent. 

 3. Godkendelse af lokalafdelingens årsberetning om lokalafdelingens aktiviteter. 
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.    
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for indeværende regnskabsår     
 6. Indkomne forslag. 
 7. Valg:  
   1. Valg af næstformand Per Horndrup (modtager genvalg)
   2. Valg af kasserer Dorte Malene Wegge (modtager genvalg)
   3. Valg af bestyrelsesmedlem, Marianne Sjelle(modtager valg)  
   4. Valg af suppleanter til bestyrelsen.  
   5. Valg af medlemmer til Repræsentantskabet.  
   6. Valg af suppleanter til Repræsentantskabet.  
   7. Valg af kritiske revisorer. Pia Thustrup (modtager genvalg) 
  • Evt.

Forsalg til dagsorden skal være lokalbestyrelsen (formanden) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen jvf. Vedtægterne i BEDRE PSYKIATRI..

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

Husk!!

Generalforsamling i BEDRE PSYKIATRI - lokalafdeling Egedal

Tid og sted: Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 i

Stenløse Sognegårds mødelokaler v/Stenløse Kirke Engholmvej 6, 3660 Stenløse.  

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af referent.

 3. Godkendelse af lokalafdelingens årsberetning om lokalafdelingens aktiviteter.

 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab v/ formand Hanne Nielsen 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for indeværende regnskabsår. v/ Dorte Wegge

6. Indkomne forslag.

 7. Valg af kasserer for lokalafdelingen. På valg er: Dorte carlsson (modtager genvalg)

 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen , på valg er Per Horndrup (modtager genvalg)

 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

 10. Valg af medlemmer til Repræsentantskabet.

 11. Valg af suppleanter til Repræsentantskabet.

 12. Valg af kritiske revisorer.

 13. Evt.

Forsalg til dagsorden skal være lokalbestyrelsen (formanden) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen jvf. Vedtægterne i BEDRE PSYKIATRI..