Generalforsamling

 

GENERALFORSAMLING  i Bedre psykiatri Egedal        

 

Bedre Psykiatri i Egedal afholder den årlige generalforsamling  

Onsdag den 9. maj 2018 kl. 18.00 og med spisning kl. 17.30

Sted: Aktivitetscentret Damgårdsparken 7, 3660 Stenløse.

Kørsel ind via Damgårdsvej og Gartnervænget. Der står skilte til Aktivitetscentret Damgårdsparken.

I forbindelse med generalforsamlingen vil bestyrelsen gerne tilbyde et stykke smørrebrød, derfor er det nødvendigt med tilmelding til formanden Hanne Nielsen enten via mail: egedal@bedrepsykiatri.dk eller pr. telefon 21 53 18 67 senest mandag den 7. maj 2018.

Efter generalforsamlingen er I velkommen til at deltage i cafémødet, som starter kl. 19.00.

Efter en pause på nogle år er vi igen startet op med dialogmøder med Egedal kommune og vil gerne høre jer, om I har nogle udfordringer, som I synes, vi skal tage op med de ansvarlige i Egedal kommune.  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Godkendelse af lokalafdelingens årsberetning om lokalafdelingens aktiviteter. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af de reviderede regnskaber v/ kasserer Dorte Wegge

5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for indeværende regnskabsår.

6. Indkomne forslag. 

7. Valg:

1.    Valg af formand Hanne Nielsen (modtager genvalg)

2.    Valg af sekretær Lisbeth Kolbye (modtager genvalg)

3.    Valg af 1 bestyrelsesmedlem   

4.    Valg af suppleanter til bestyrelsen.  

5.    Valg af medlemmer til Repræsentantskabet.  

6.    Valg af suppleanter til Repræsentantskabet.  

7.    Valg af 2 kritiske revisorer. Pia Thustrup og Lise Heinicke (modtager genvalg)

8Evt.

Forslag til dagsorden skal være lokalbestyrelsen (formanden) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen jvf. Vedtægterne i BEDRE PSYKIATRI.