Tidligere aktiviteter: Foredrag, Workshops og Temaaftner

Foredrag om ADHD  

"Hvordan er det at leve med ADHD i familien"

Bedre psykiatri i Egedal inviterer til gratis foredrag den 19. september med Marianne Komischke Sjelle, som selv har diagnosen ADHD.

Kom og hør et interessant og spændene foredrag hvor Marianne fortæller om, hvordan det er at leve med ADHD i familien.

 •  Hvordan får man hverdagen til at hænge sammen?
 • Hvordan er det at have et barn/ung med ADHD?
 • Hvordan kommer man videre som familie med disse udfordringer?

Marianne er foredragsholder og debattør, samt frivillig i Bedre Psykiatri, hvor hun har været frivillig i flere år. Marianne hjælper i dag andre pårørende med at forstå, alle de udfordringer man som en familie kan have i hverdagen, når der er ADHD.

I forbindelse med foredraget er man velkommen til at stille spørgsmål.

Tid og sted:

Onsdag den 19. september 2018, kl. 19.00-21.00

Sted: Stenløse Kulturhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse, - 5 min. fra Stenløse st.

Alle er velkommen, deltagelsen er gratis, og der er ingen tilmelding. Skulle du misse arrangementet, kan du kontakte os på tlf. 21 53 18 67eller mail Egedal@bedrepsykiatri.dk eller på vores hjemmeside www.bedrepsykiatri.dk

eller mail Egedal@bedrepsykiatri.dk eller på vores hjemmeside www.bedrepsykiatri.dk 

______________________________________________

Foredrag:

Om Metakognitiv Terapi

Med Psykolog Pia Callesen 

BEDRE PSYKIATRI i Egedal inviterer til gratis foredragsaften omkring forståelse og behandling af psykiske lidelser med Metakognitiv Terapi.

 Mandag den 30. april 2018, kl. 19.00-21.00

Sted: Stenløse Kulturhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse, - 5 min. fra Stenløse st.
 

 • Kom og hør Pia Callesen fortælle om, hvordan denne terapiform kan hjælpe mange mennesker med psykiske lidelser til et bedre liv samt give pårørende til psykisk syge indblik i denne terapiform. Metoden bygger på en ny forståelse af psykiske lidelser som f.eks. angst, depression, PTSD, OCD, psykoser og personlighedsforstyrrelse. 
 • Metoden handler om at identificere og afhjælpe bestemte strategier, som giver bagslag og forværrer symptomerne. Disse strategier involverer tankehåndtering som f.eks. bekymring, svarsøgning, grublerier og undgåelse. Metoden viser generelt, at 80 % af mennesker med psykiske lidelser bliver diagnosefri på få sessioner.
 • Pia Callesen er uddannet psykolog fra University of Wales, Bangor (2000) og Københavns Universitet (2003) med videreuddannelse i kognitiv og metakognitiv terapi. I maj 2017 udkom Pia Callesen med sin første bog “Lev mere tænk mindre – Drop grublerierne og slip fri af nedtrykthed og depression med metakognitiv terapi” (Politikens Forlag).

Til foredraget vil Pia Callesen give interesserede en introduktion til metakognitiv terapi og fortælle om, hvordan metoden kan afhjælpe forskellige psykiske diagnoser.

 

Efter oplægget vil der være mulighed for spørgsmål.

 

Alle er velkommen, deltagelsen er gratis, og der er ingen tilmelding.

Skulle du misse arrangementet, kan du kontakte os på tlf. 21 53 18 67

eller mail Egedal@bedrepsykiatri.dk eller på vores hjemmeside www.bedrepsykiatri.dk

 ________________________________________________________

BEDRE PSYKIATRI I EGEDAL INVITERER TIL

JULEHYGGE 

MED GLØG OG ÆBLERSKIVER

FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SÅRBARE

Cafebilled 1 

Kender du én, som har en psykisk lidelse eller psykisk handicap? Så kom og mød andre pårørende i lignende situation og få inspiration til, hvordan dit liv som pårørende kan blive nemmere.

På cafémødet vil vi fortælle, hvad Bedre Psykiatri kan tilbyde af hjælp og støtte til dig som pårørende.

 • · Hvorfor er det vigtigt at tale med andre pårørende?
 • · Hvordan kan vi hjælpe dig/jer som pårørende via Bedre Psykiatri?
 • · Hvilke muligheder er der for hjælp til selvhjælp via netværk?
 • · Hvor finder du/I mere hjælp og støtte.

Tid & sted: ONSDAG DEN 6 DECEMBER 2017.

Kl. 19-21.

Aktivitetscentret Damgårdsparken 7, 3660 Stenløse. 2 min. fra Stenløse Kulturhus. Kørsel ind via Damgårdsvej og Gartnervænget. Der står skilte til Aktivitetscentret Damgårdsparken.

Alle er velkommen deltagelsen er gratis, og der er ingen tilmelding. 

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til os på 2153 1867 eller skrive til egedal@bedrepsykiatri.dk

 Find os på Facebook og se alle vores arrangementer www.bedrepsykiatri.dk.

____________________________________________________________________

Foredrag om ADHD for medlemmer

Mandag den 3. april 2017 kl. 19.00 - 21.30

Aktivitetscentret Damgårdsparken 7, 3660 Stenløse.

Kørsel ind via Damgårdsvej og Gartnervænget. Der står skilte til Aktivitetscentret Damgårdsparken.

I forbindelse med generalforsamlingen vil Marianne Sjelle fra vores bestyrelse holde et foredrag.

"Hvordan er det at leve med diagnosen ADHD"

Kom og hør et interessant foredrag hvor Marianne fortæller hvordan det er at leve med diagnosen ADHD og sammentdig være pårørende

OBS! kun for medlemmer

Efter foredraget afholder vi generalforsamling

-----------------------------------------------------------------

WORKSHOP

FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SÅRBARE

Som pårørende til psykisk syge og sårbare personer kommer vi let til at gøres os selv til GIDSLER.

 Så i ”Kærlighedens navn” – hvordan kan du/I som pårørende lære at takle dette og selv gøre noget ved det...

BEDRE PSYKIATRI i Egedal inviterer til GRATIS Workshop med

Gitte Zeibell, som er Life-coach/ Access BARS facilitator og TFT terapeut.

 • Det siges ofte, at psykisk sygdom er hele familiens sygdom, fordi psykisk sygdom tager alle pårørende som gidsler.

 

 • Hvordan kan du lære at tackle den rolle på en hensigtsmæssig måde.

 Kom til en uforpligtende aften og hør Gitte fortælle os, hvordan du som pårørende bedre kan lære at passe på dig selv og få nogle værktøjer, som er brugbare.

 Tid og sted: Onsdag den 14. juni kl. 19.00-21.00

 Aktivitetscentret Damgårdsparken 7, 3660 Stenløse. 2 min. fra Stenløse Kulturhus. Kørsel ind via Damgårdsvej og Gartnervænget. Der står skilte til Aktivitetscentret Damgårdsparken.

 Deltagelsen er gratis, og der er ingen tilmelding.

Kontakte os på tlf. 21 53 18 67 – Mail: egedal@bedrepsykiatri.dk

 www.bedrepsykiatri.dk.

 

 

WORKSHOP OM STRESS

FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SÅRBARE

 Som pårørende kan den syge let stresse dig.

Leder du efter en anderledes måde at betragte stress på, og samtidig få dynamiske redskaber, som kan hjælpe dig videre.

 HVIS DU ER PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DIAGNOSER SOM:

ADHD, BORDERLINE, DEPRESSION OG ANGST, SKIZOFRENI ELLER ANDRE PSYKISKE LIDELSER, KAN DU MÅSKE LÆRE, AT:

”Kom og få en ordentlig portion energi og måske et liv fuld af optimisme”

 

Kom til en uforpligtende aften og hør Gitte fortælle dig, hvordan du som pårørende kan komme lettere gennem hverdagen, uden at følelserne hænger uden på tøjet og den pårørende stresser dig.

 

 • · Hvordan får du mere stressfrihed, så det føles let og skønt at kunne mærke sig selv?
 • · Hvordan får du et liv, fuld af mere optimisme, selvglæde og handlekraft?
 • · Hvilke få redskaber kan du lære at bruge, så du får mere ro og glæde i dagligdagen?  

 

Der serveres gratis kaffe/the/vand med noget godt til.

Tid og sted: Onsdagden 8. juni kl. 19.00-21.00 på STENLØSE KULTURHUS Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse -5 min. fra Stenløse station. Lokalet ligger i stuen for enden af gangen, til højre for hovedindgangen

 Alle er velkommen og deltagelsen er gratis og der er ingen tilmelding. Skulle du misse arrangementet, kan du kontakte os på tlf. 21 53 18 67 eller mail på egedal@bedrepsykiatri.dk eller på vores hjemmeside www.bedrepsykiatri.dk.

___________________________________________________

Ny termaaften/workshop med Gitte Ziebel kommer den 8. juni kl. 19.00 - 21.00 i Stenløse Kulturhus

 Nærmere information følger

Hold øje med vores hjemmeside

 

------------------------------------------------- 

 TEMAAFTEN OM JULEN

FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SÅRBARE 

Hvordan får du en bedre JUL med dine pårørende?

Som pårørende kan JULEN være en svær tid at kommen igennem og ikke alle juleaftener er glimmer og glitter. 

Men sådan behøver det ikke at være… 

HVIS DU ER PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DIAGNOSER SOM:

ADHD, BORDERLINE, DEPRESSION OG ANGST, SKIZOFRENI ELLER ANDRE PSYKISKE LIDELSER KAN DU MÅSKE LÆRE AT: 

”Tænke anderledes og få en dejlig jul med dine pårørende”  

BEDRE PSYKIATRI - Lokalafdeling i Egedal inviterer til GRATIS Temaaften med

Gitte Ziebell Hertz, som er Underviser, Behandler, Life-Coach og TFT terapeut

Kom til en uforpligtende aften, og hør Gitte fortælle dig, hvordan du som pårørende kan komme lettere gennem julen, uden at følelserne hænger uden på tøjet. Alle kan komme igennem julen uden at belaste sig og blive drænet for energi.

 • Hvordan genskaber du ro og overvinder din juletristhed?
 • Hvordan kan du handle konstruktivt, når frygten for julen vælter dig omkuld?
 • Hvilken redskaber kan du lære at bruge, så du får mere ro og glæde i julen?  

 

Der serveres gratis kaffe/the/vand med juleknas. 

Tid og sted: Onsdagden 2. december kl. 19.00-21.00 på STENLØSE KULTURHUS Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse -5 min. fra Stenløse station. Lokalet ligger i stuen for enden af gangen, til højre for hovedindgangen. 

Alle er velkommen og deltagelsen er gratis og der er ingen tilmelding. Skulle du misse arrangementet, kan du kontakte os på tlf. 21 53 18 67 eller mail på egedal@bedrepsykiatri.dk eller på vores hjemmeside www.bedrepsykiatri.dk.

 

__________________________________________________________________________

 

Dobbeltdiagnoser

 BEDRE PSYKIATRI inviterer til gratis foredragsaften

den 4. november 2015

Med Overlæge Anne Thalsgård Jørgensen,

Psykiatrisk Center Sct. Hans afd. M 

Afdeling M varetager specialefunktion overfor patienter med alvorlig psykisk lidelse og svært behandleligt misbrug (dobbeltdiagnose) i Region Hovedstadens Psykiatri. 

 • Hvordan behandler man personer med dobbeltdiagnoser, når der både er psykisk sygdom og misbrug (stoffer og alkohol)? 
 • Hvorfor er det så svært at se, hvad der er sygdom og hvad der er misbrug?
 • Hvordan ser fremtiden ud for personer med misbrug og psykisk sygdom? 
 • Hvordan kan man som pårørende bedst hjælpe og støtte disse personer?

 Mange pårørende bliver fortvivlede, når der både er et misbrug og en psykisk sygdom. Det er også vigtigt at vide, hvordan vi som pårørende bedst muligt tackler en hverdag sammen med dem, der har disse lidelser. 

Efter oplægget vil der være spørgetid.

 Dato:Onsdag d. 4. november 2015
Tid: Kl. 19.00 - 21.00
Sted: Stenløse Sognegård v/ Stenløse Kirke Engholmvej 6, 3660 Stenløse, - 5 min. fra Stenløse st.

Alle er velkommen, deltagelsen er gratis, og der er ingen tilmelding.

Skulle du misse arrangementet, kan du kontakte os på tlf. 21 53 18 67

eller mail Egedal@bedrepsykiatri.dk eller på vores hjemmeside www.bedrepsykiatri.dk

_____________________________________________

Vi holder workshop med Gitte Ziebel i december måned 2015

Den endelig dato bliver 2. december

Opslag og annonce kommer senere

______________________________________________

WORKSHOP

FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SÅRBARE 

Som pårørende til psykisk sårbare personer er det let at glemme sig selv, og vi kommer igen og igen til at overskride vore egne grænser. 

Men sådan behøver det ikke at være… 

”Lær at sætte grænser med hjernen og ikke kun med hjertet” 

             

   
   BEDRE PSYKIATRI i Egedal inviterer til Gratis Workshop med   

Gitte Zeibell, som er Life-coach/ Access BARS  facilitator og

TFT terapeut.    

 Kom til en uforpligtende aften og hør Gitte fortælle,  hvordan du som pårørende bedre kan passe på dig selv og få nogle værktøjer, som er brugbare. 

 • Hvorfor virker det ikke bare at tænke positivt, når du får ubehagelige følelser?
 • Hvordan kan du lære at tænke anderledes, når du skal  være god ved dig selv?
 • Hvilken redskaber kan du bruge, så du får indre ro og mere glæde?

 Der kan købes kaffe/the/vand med noget godt til.

Tid og sted: Onsdag den 11. juni kl. 19.00-21.00 i Stenløse Sognegårds møde-lokaler v/Stenløse Kirke Engholmvej 6, 3660 Stenløse -5 min. fra Stenløse station

 Deltagelsen er gratis, og der er ingen tilmelding.

Kontakte os på tlf. 21 53 18 67 – Mail: egedal@bedrepsykiatri.dk

 www.bedrepsykiatri.dk.

 

                       

 

               BEDRE PSYKIATRI    

                                     - landsforeningen for pårørende - Lokalafdeling Egedal

 

 

 

_______________________________________________________

Det var en fantastisk aften om Borderline, der kom over 100 mennesker på Stenløse Rådhus.

______________________________________________________________________________

Borderline

BEDRE PSYKIATRI inviterer til gratis foredragsaften

den 30. oktober 2013

Med overlæge, ph.d. i psykiatri,

Per Sørensen

 Borderline personlighedsforstyrrelse eller emotionel ustabil personlighedsstruktur, er en hyppig tilstand, som ses mange steder. Det er mennesker, som har vanskeligheder med at opretholde en almindelig hverdag, da de er præget af en følelsesmæssig ustabil tilgang til sig selv og andre. Det giver problemer i familielivet og i forhold til arbejdslivet samt uddannelsessystemet. Mange udvikler angst, depression og nogle skader sig selv med cutting eller andre former for selvskadende handlinger.

 Hvad er Borderline for en størrelse? Hvordan lærer vi at forstå Borderline? Hvad kan den enkelte familie gøre for at hjælpe?

 I dag er der udviklet forskellige former for psykoterapeutiske behandlinger, som hjælper på denne tilstand. Så der er noget at gøre.

 Vigtigt er det i hvert fald også at vide, hvordan vi som pårørende bedst muligt tackler en hverdag sammen med dem, der har denne lidelse. 

Efter oplægget vil der være spørgetid.

  

Dato:Onsdag d. 30. oktober 2013
Tid: Kl. 19.00 - 21.00
Sted: Stenløse Rådhus, Rådhussalen, Rådhustorvet 2,

3660 Stenløse

Alle er velkommen, deltagelsen er gratis, og der er ingen tilmelding. Skulle du misse arrangementet, kan du kontakte os på tlf. 21 53 18 67 eller mail Egedal@bedrepsykiatri.dk eller på vores hjemmeside www.bedrepsykiatri.dk

 

BEDRE PSYKIATRI - landsforeningen for pårørende Egedal Lokalafdeling

                                                                       ____________________________________________________________________

ÅBENT CAFÉMØDE

FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SÅRBARE

Kender du også én, der er psykisk sårbar og har det rigtigt dårligt?

 SÅ VED DU, AT DET TIL TIDER KAN VÆRE RIGTIGT HÅRDT OG BELASTENDE AT VÆRE PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DIAGNOSER SOM:

ADHD, BORDERLINE, DEPRESSION OG ANGST, SKIZOFRENI ELLER ANDRE PSYKISKE LIDELSER

BEDRE PSYKIATRI for pårørende i Egedal inviterer til ÅBENT CAFÉMØDE.

Hvor du/I også kan møde andre pårørende, med de samme tanker og følelser omkring den syge.

På cafémødet vil vi fortælle, hvad Bedre Psykiatri kan tilbyde af hjælp og støtte til de pårørende.

 • · Hvorfor er det vigtigt at tale med andre pårørende?
 • · Hvordan kan vi hjælpe dig/jer som pårørende via Bedre Psykiatri?
 • · Hvilke muligheder er der for hjælp til selvhjælp via Netværk?

Der serveres gratis kaffe/the med noget godt til.

Tid og sted: Onsdag den 9. Oktober kl. 19.00-21.00 i Stenløse Sognegårds møde-lokaler v/Stenløse Kirke Engholmvej 6, 3660 Stenløse -5 min. fra Stenløse station

Alle er velkommen, deltagelsen er gratis, og der er ingen tilmelding. Skulle du misse arrangementet, kan du kontakte os på tlf. 21 53 18 67 eller mail på egedal@bedrepsykiatri.dk