Aktiviteter

Aktiviteter i 2018

Generalforsamling den 14. maj 2018 kl. 19.00 - 21.00. 

Af hensyn til traktementet bedes man tilmelde sig på frederikshavn@bedrepsykiatri.dk senest den 10. maj 2018.

 

 

I 2018 vil lokalforeningen i Frederikshavn igen afholde åbne pårørendecaféer i De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn. Caféerne vil blive afholdt den anden onsdag i måneden, som fremadrettet vil være på følgende datoer:

14/3 - 11/4 - 9/5 - 13/6 alle gange fra 19:00-21:00

Det er gratis og fuldkommende uforpligtende at deltage, hvilket betyder at du ikke behøver at tilmelde dig og du kan deltage i de pårørendecaféer som du ønsker.

Hos Bedre Psykiatri ønsker vi at fremme viden og bekendtskab til psykiske lidelser og dét at være pårørende, hvorfor nogle af caféerne vil være med tema. Disse gange vil blive annonceret på Bedre Psykiatri Frederikshavns facebook side. Temaerne har til opgave at klæde dig på som pårørende med relevant viden.

Til caféen vil der blive serveret kaffe og kage og der vil være mulighed for, at du som pårørende til en psykisk syg kan få vendt din situation med både de frivillige og andre pårørende. Hvis du har nogen spørgsmål i anledning af disse arrangementer, kan du kontakte os på vores mail: 
Frederikshavn@bedrepsykiatri.dk 

 

Afholdte aktiviteter i 2017 

22/08 - 5/12-2017 kl. 18.30 - 20.30 - Pårørende café

Vi er så heldige at være med i et projekt hvor vi starter (i første omgang) en pårørende café op i Frederikshavn i De Frivilliges Hus, som er på adressen Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn. 

Der er på nuværende tidspunkt fastsat 6 datoer.

22/8-17 - Intro aften, hvor vi får besøg af landsformanden Birgit Elgaard. Denne aften er mest for at få et indblik i hvad vi laver og hvad vi kan gøre for jer.

5/9-17 - Dette bliver en aften uden tema. Her vil vi snakke om det der rører sig hos jer.

3/10-17 - Besøg af Heidi Mikkelsen frs "EN AF OS", der fortæller hvordan kolleger, venner og familie støttede hende igennem sit sygdomsforløb.

24/10-17 - Her vil vi igen snakke om det der rører sig hos jer.

14/11-17 - Vi håber at vi kan få fat i et par fagfolk, der kan fortælle lidt om arbejdet i socialpsykiatrien. 

5/12-17 - Ingen tema. Vi vil snakke om det der rører sig hos jer samt om emnerne vi har haft oppe. Vi vil hører på evt. ønsker til det nye år. Og ikke mindst vil vi ønske jer alle en god jul.

Det er gratis at deltage til vores pårørende caféer. 

 

07-06-2017 - Dialogmøde med socialudvalget

Vi er så heldige at sidde i Psykiatri Fællesskabet hvor vi sidder mange forskellige repræsentanter fra forskellige foreninger, hvor alles formål er at gøre en forskel for psykisk sårbare og/eller deres pårørende. Det betød at vi i dag har haft dialog-møde  med Socialudvalget i Frederikshavn Kommune. Det var et rigtig godt møde, og vi blev hørt og forstået. Glæder mig til videre arbejde i Psykiatri Fællesskabet - for sammen er vi stærkere

Dialogmoede

 

02-06-2017 - Kulturnat i Hjørring

Vi har i dag været "på torvet" i Hjørring. Dette er en aftale fra den gamle lokalforening Vendsyssel inden vi blev delt. Så vi hjælper hinanden op til kommunalvalget 2017. Vi har delt opgaverne ud, så vi hver især gør forskellige ting på tværs af de tre kommuner.

Hjoerring2

Hjoerring3

Hjoerring1

Hjoerring4