Bestyrelse

Bestyrelse for Bedre Psykiatri i Frederikshavn kommune

Formand

Kimberley Donaldson

E-mail: frederikshavn@bedrepsykiatri.dk

 

Næstformand

Jeanette Nielsen

 

Kasserer

Bjarne Albertsen

 

Bestyrelsesmedlemmer

Kirsten Jensen

Tom Ryttergaard

 

Suppleant

Kaj Jensen