Velkommen

Velkommen til Bedre Psykiatri Frederikshavn

- vi hjælper dig, så du kan hjælpe dine

Frederikshavn

Bedre Psykiatri er en landsforening, med tæt på 13.000 medlemmer fordelt over det meste af Danmark. Der er lokalafdelinger i de fleste byer, store som små.

Vores lokalforening dækker Frederikshavn og Læse Kommune. Lokalforeningen er meget ny, og først oprettet i foråret 2017. Før var det en stor lokalforening der dækkede Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommune. Nu er vi delt i tre lokalforeninger, så vi kan komme tættere på vores medlemmer. Dog har vi stadig, i de tre lokalforeninger, et tæt samarbejde, så vi kan stå stærkere.

Hvem er vi - og hvad kan vi hjælpe med?

Lokalforeningen drives af frivillige, som på den ene eller anden måde er, eller har været, pårørende til en person med psykisk sygdom eller blot brænder for for at hjælpe og støtte pårørende.

Lokalt er vores primære arbejde at hjælpe og støtte pårørende til psykisk syge. Det kan være samtaler i vores netværksgrupper, åbne café eller kontakt igennem vores mail.

I løbet af året afholder vi arrangementer - store som små - det vil både være offentlige og "lukkede" arrangemeter. Emnerne til arrangementerne spænder bredt, men ofte vil det være ønsker fra vores medlemmer der bliver bragt på banen.

Der ud over vil vi være at finde "på gaden", når der sker ting i byen, såsom Open By Night. Dette gør vi for at komme tættere på jer, men i den grad også for at bryde med det tabu, der desværre stadig er omkring psykisk sygdom.

Har du lyst til at være med?

På nuværende tidpunkt er vi kun bestyrelsen. Hvis du har lyst til at være med til at gøre en forskel - er du hjertens velkommen. Vi kan altid bruge flere hænde - for sammen står vi stærkere. Du vil ikke blive pålagt mere end du har lyst til, og man kan altid sige fra. Men kontakt os for at høre mere.

 

Tak fordi du fandt tiden til at læse dette og besøge vores hjemmeside

 

Varme hilsner

Bestyrelsen (juni 2017)