Velkommen

Velkommen til BEDRE PSYKIATRI - lokalafdeling Helsingør

Lokalafdelingen facilitere flere løbende tilbud, heriblandt:

 • Pårørendegrupper med tilknyttet psykolog, læs mere her
 • Pårørendecafé med oplæg og hyggeligt samvær, læs mere her

Desuden arrangerer Bedre Psykiatri Helsingør jævnligt offentlige arrangementer med proffessionelle foredragsholdere. Hold dig opdateret her på siden og på vores Facebook.

Kontakt til lokalafdelingen:

Lisbet Jørgensen, tlf. 28 91 41 17, mail: helsingor@bedrepsykiatri.dk

 

Modtag vores nyhedsbrev


                  Generalforsamling i Bedre Psykiatri Helsingør 

 

Kære medlemmer af Bedre Psykiatri Helsingør.

I indkaldes hermed til generalforsamling i Bedre Psykiatri Helsingør onsdag d.11.4.2018 kl.19 i Cafe Chaplin, Kampergade 3, Helsingør

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af lokalbestyrelsens årsberetning om lokalafdelingens virksomhed
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for indeværende regnskabsår
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand for lokalafdelingen (vælges i lige år) - Lisbet Jørgensen er på valg
 8. Valg af 3 lokalbestyrelsesmedlemmer – Lene Tiemroth, Irene Ruud og Bente Slott er på valg.
 9. Valg af suppleanter til lokalbestyrelsen

10. Valg af 2 repræsentantskabsmedlemmer – Anne Ahlmann-Olsen og Lisbet Jørgensen er på valg

11. Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabet

12. Valg af revisorer – Merete Pihl Jørgensen er på valg

13. Eventuelt.

 

Eventuelle forslag til dagsordenens punkt 6 skal være lokalafdelingsbestyrelsen (formanden) i hænde på mail eller som brev senest 14 dage før generalforsamlingsdagen, dvs. onsdag d.28.3.17, hvorefter forslagene udsendes til medlemmerne.

Vi håber at jer til generalforsamlingen.

 

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

 

Lisbet Jørgensen, formand Bedre Psykiatri Helsingør

helsingor@bedrepsykiatri.dk