expander

Hillerød / Allerød / Gribskov / Halsnæs

Aktiviteter

Mit barn har fået en diagnose 

 

Informationsaften med Tanya Vorm, terapeut og netværksleder.

 

Mandag den 8. oktober 2018 kl. 19:00 – 21:00

 

I Frivilligcenter Helsinge, Vestergade 4, 3200 Helsinge. 

Mange børn får i dag en psykiatrisk diagnose. De mest kendte er ADHD, angst, Aspergers Syndrom, OCD, depression og Tourettes Syndrom.

 • Men hvad er en diagnose egentlig? 
 • Et det godt eller skidt med en diagnose? 
 • Hvad kan man som forældre gøre, når diagnosen er stillet? 
 • Hvordan passer man som forældre på sig selv, og hvor finder man ressourcer?

Efterfølgende er der mulighed for at stille spørgsmål og erfaringsudveksling. 

 

Alle er velkomne - det er gratis at deltage – ingen tilmelding.

Foredraget er støttet af Trygfonden. 

 

 

Styrkende livsfortællinger – livet med psykisk sygdom 

En aften hvor nærværet er i fokus, og hvor hver fortælling om livet med psykisk sygdom har sin helt egen plads 

 

Mandag den 22. oktober 2018 kl. 19:00 – 21:00

Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12 C, 3400 Hillerød. 

Bedre Psykiatri inviterer til en aften med livsfortællinger om det at have psykisk sygdom tæt på livet.  Lotte Weaver, som er aktiv i Bedre Psykiatris Lokalforening, vil dele sin livsfortælling om psykisk sygdom i familien med et uddrag fra sin kommende bog ”En Anden Verden”.

Lottes datter fik som 16-årig diagnosen Affektiv Bipolar Sindslidelse. Det er nu 6 år siden, og livet, før og efter diagnosen, har budt på udfordringer, som de fleste tænker kun sker i andre familier. Lotte fortæller om sin families liv råt for usødet og deler refleksioner, der har hjulpet hende til at se lyset i mørket. 

Aftenen byder også på samtaler i mindre grupper, hvor vi reflekterer over eksistentielle livsspørgsmål relevante for os, der har psykisk sygdom tæt på. Hvordan skaber vi plads til os selv i vores eget liv, midt i udfordringerne? Der er plads til dig lige der, hvor du er i dit liv, uanset om dit behov er blot at lytte eller at dele af din egen fortælling. 

Sammen skaber vi et rum, hvor der er plads til alle livsfortællinger – sorger og glæder, spørgsmål og refleksioner til livet med psykisk sygdom tæt på. 

Vi runder aftenen af med et indlæg fra kropsterapeut og yogainstruktør, Bente Ibsen, der fortæller, hvordan langvarigt pres og sorg påvirker kroppen og giver os nogle øvelser med hjem, der kan hjælpe til med at lette presset på kroppen.

Det er gratis at deltage. Alle er velkomne. Vi har 40 pladser, som vi besætter efter først-til-mølle-princippet.

Tilmelding på Lotte@Embolc.org eller på sms på 25646165.

Vi serverer kaffe, the, vand og lidt godt til ganen.  

Lotte Weaver er Kand Komm i psykologi og kommunikation samt Enneagramcoach, Teamcoach og Mastercoach. Hun har mange års ledelses- og konsulenterfaring inden for bl.a. workshopforløb og facilitering, virksomhedsstrategi, -proces og forandringsledelse. 

 

Cafemøde:

Når unge med skizofreni flytter hjemmefra

Mandag 20. august 2018 klokken 19 til 20:30

Borgercafeen Frivilligcenter Hillerød på Fredensvej 12C

Som forældre giver det nye udfordringer: Hvordan får den unge det gode liv? Hvor meget og hvor lidt, skal man støtte? Og hvad er den mest hensigtsmæssige støtte? Klarer den unge de praktiske gøremål som madlavning, tøjvask og rengøring? Hvordan håndterer du dine egne bekymringer? Hvordan med kommunikationen? Skal der indgås aftaler, så vi ikke overskrider hinandens grænser?

Kan du som forældre nikke genkendende til spørgsmål som disse, er det en god ide at deltage i mødet, hvor en vi sætter fokus på de mange følelser og overvejelser, der opstår, når unge med skizofreni flytter hjemmefra.

På mødet deltager Camilla, der flyttede hjemmefra som 22-årig. Det er nu halvandet år siden, og hun vil blandt andet fortælle om, hvordan det var at blive selvstændig, og om hverdagens små succeser. Hun vil også forklare, hvordan hun overvandt frygten for at være alene og om støtten fra forældrene.

Desuden vil Charlotte fortælle om sine erfaringer med en udeboende ung med skizofreni, herunder hvordan hun i dagligdagen støtter sin søn i det liv, han ønsker at leve.

Arrangement er især for dig, som enten har en ung hjemmeboende med skizofreni eller har en søn/datter, som ér flyttet hjemmefra. Men alle er velkomne.

Det er gratis at deltage, og der serveres kaffe/te/kage. Tilmelding sker ved at sende en mail til Hanne Westh Nicolajsen på hannewesthnicolajsen@gmail.com. Helst senest 17. august.

 

 

Cafemøde om veje til recovery

Torsdag den 24. maj kl. 17-19

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Auditoriet, Bygning 20

På cafemødet vil Skolen for recovery fortælle om begrebet recovery, hvad det vil sige at komme sig efter en psykisk lidelse, og om skolens tilbud. 

Du kan komme i snak med andre patienter og pårørende, og du kan møde repræsentanter fra Psykiatrisk Center Nordsjælland og patient- og pårørendeorganisationerne Bedre Psykiatri, SIND og LAP, som alle står for arrangementet. 

Cafemødet er gratis. Vi byder på kaffe, te, frugt og kage. Vil du vide mere, så kontakt tovholder Jytte Rotbøl på tlf. 38 64 30 33 eller e-mail jytte.rotboel@regionh.dk   

 

 

Kunsten at leve i en undtagelsestilstand

- Om at være forældre til et psykisk sårbart barn

Cafemøde onsdag den 16. maj 2018 kl. 19 – 21

Kirkehavegård, Kirkehaven 16, 3450 Allerød

Hvordan håndterer man at være forældre til et psykisk sårbart barn? Uanset barnets diagnose og alder kan det være en lektion i barsk kærlighed – herunder evnen til at genrejse sig, hver gang man bliver brændt ned eller ud.

På cafemødet vil Lars fortælle om sine erfaringer som far til to autistiske døtre. Han har savnet at få vejledning i at håndtere forældrerollen, men også hvordan man helt konkret passer på sig selv undervejs, f.eks.

 • Familien i orkanens øje
 • Kunsten at håndtere katastrofetankerne
 • Afmagt og handlingslammelse – kunsten at ride stormen af
 • At passe sit arbejde – dit bidrag til familien
 • Møde ligesindede - fristeder
 • Livskunst og humor - den barske kærlighed

Lars har ingen nemme løsninger, faktisk slet ingen løsninger. Lars vil derimod gerne formidle en måde at se forældre på.  En vinkel som anerkender indsatsen og de meget komplekse udfordringer, der skal løses undervejs - og som vi skal holde til at gøre gennem lang tid – måske resten af livet. Helt centralt er accepten af rollen som forældre til et psykisk sårbart barn. 

Efter Lars oplæg vil der blive mulighed for spørgsmål og erfaringsudveksling.

Alle er velkomne, vi serverer kaffe/the/kage, det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendigt.

 

 

 

 

Generalforsamling

Mandag den 7. maj 2018 kl. 20:00

I Borgercafeen, Hillerød Frivillighedscenter, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød

Bedre Psykiatri arbejder for at skabe bedre vilkår for pårørende og psykisk syge. I lokalafdelingen arbejder vi bl.a. med lokale tilbud til foreningens medlemmer, og vi vil gerne være flere om arbejdet. Hvis du derfor vil være med til

 • at udvikle vores tilbud til pårørende – f.eks. foredrag og samtalegrupper
 • at udvikle og gennemføre foredrag og cafemøder
 • at deltage i netværksmøder, seminarer etc.

Så mød op og vær med på generalforsamlingen

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og sendes til charlottetune@gmail.com.

Før generalforsamlingen – kl. 19:00 – vil udviklingskoordinator Pernille Mørch Jensen gøre os klogere på hvad recovery-tankegangen betyder for den enkelte, for netværket og for behandling og støtte. 

 

 

Recovery: 

Hvad er det? Og hvad betyder det i praksis?

Mandag den 7. maj 2018 kl. 19 - 20

På Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød

Recovery er i dag et centralt begreb, som signalerer håb for en bedre fremtid for den, der får en psykiatrisk diagnose. Men hvad omfatter recovery-tankegangen? Og hvad betyder det i praksis for den enkelte, for netværket og for behandling og støtte?

Det vil udviklingskoordinator Pernille Mørch Jensen gøre os klogere på. Pernille Mørch Jensen har mange års erfaring med recovery-projekter og arbejder i dag i Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion i Hillerød.

Alle er velkomne, det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendigt.

Efter mødet holder Bedre Psykiatris lokalforening for Hillerød, Allerød, Gribskov og Halsnæs generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne.

 

Cafemøde: Udfordringer som pårørende

Tirsdag den 14. november 2017 kl. 19 – ca. 21:30

på Kirkehavegård, Kirkehaven 10 - 18, 3450 Allerød

Socialrådgiver og psykoterapeut, MPF, Jens Peder Nielsen vil denne aften komme ind på nogle af de mange udfordringer, vi har som pårørende til en psykisk sårbar. Det kan f.eks. være

 • Skyld, skam og tabu
 • Respektere og holde fast på egne grænser
 • Familiens trivsel
 • Støtte den sårbare og samtidig passe på sig selv
 • Mødet med systemet – psykiatrien og kommunen
 • Gode råd

Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål og erfaringsudveksling.

Jens Peder Nielsen er et kendt ansigt i Bedre Psykiatri, idet han gennem mange år har været tovholder i vores samtalegrupper. Så hvis du tidligere har deltaget i en af vore samtalegrupper, så har du denne aften mulighed for at få en ny snak med Jens Peder Nielsen.

Hvis der er en problematik, som du specielt gerne vil have fokus på, så er du velkommen at sende en mail herom til charlottetune@gmail.com.

Alle er velkomne, vi serverer kaffe/te, det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendigt. 

 

Pårørende som en ressource i psykiatrien 

Bedre Psykiatri har inviteret centerchef Henrik Hauschildt-Juhl, Psykiatrisk Center Nordsjælland, til at orientere om, hvordan psykiatrien samarbejder og inddrager pårørende i forløb og behandling 

Onsdag den 26. april kl. 19:00 – 20:00 

Borgercafeen, Hillerød Frivillighedscenter,
Fredensvej 12C, 3400 Hillerød.
 

Som pårørende er vi ofte de personer, som har størst viden om den psykiske syge. Den viden skal i spil for at optimere den psykiatriske behandling af den enkelte i hele forløbet, dvs. før, under og efter indlæggelse/ambulant behandling. Men hvad kan vi selv gøre for at blive inddraget? Hvad kan vi forvente fra personalet? Og hvad betyder en samtykkeerklæring?

Alle er velkomne, vi serverer kaffe/te, og der er ingen tilmelding.

Efter mødet holder Bedre Psykiatris lokalafdeling for Allerød, Hillerød, Gribskov og Halsnæs generalforsamling. Yderligere oplysninger kan fås på tlf. 4020 8192

 

Generalforsamling

Onsdag den 26. april 2017 kl. 20:00

I Borgercafeen, Hillerød Frivillighedscenter, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød

Bedre Psykiatri arbejder for at skabe bedre vilkår for pårørende og psykisk syge. I lokalafdelingen arbejder vi bl.a. med lokale tilbud til foreningens medlemmer, og vi vil gerne være flere om arbejdet. Hvis du derfor vil være med til

 •          at udvikle vores tilbud til pårørende – f.eks. foredrag og
        samtalegrupper
 •          at udvikle og gennemføre foredrag og cafemøder
 •          at deltage i netværksmøder, seminarer etc.

Så mød op og vær med på generalforsamlingen

Dagsorden ifølge vedtægterne

Før generalforsamlingen – kl. 19:00 – vil centerchef Henrik Hauschildt-Juhl, Psykiatrisk Center Nordsjælland, fortælle om hvordan psykiatrien samarbejder og inddrager pårørende i forløb og behandling.

 

 

Cafemøde for patienter og pårørende

Tirsdag den 14. marts kl. 17.00-19.00.

Psykiatrisk Center Nordsjælland Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Arrangementet finder sted i auditoriet, bygning 20. 

 

Psykiatrisk Center Nordsjælland og patient- og pårørendeorganisationerne Bedre Psykiatri, SIND og LAP inviterer til cafemøde, hvor du har mulighed for at komme i snak med andre i samme situation.

På cafemødet vil overlæge Hilde Casier fra Psykiatrisk Center Nordsjælland fortælle om, hvordan man i psykiatrien samarbejder med patienterne om deres behandlingsplan. 

Du kan møde repræsentanter fra alle organisationerne samt komme i snak med andre patienter og pårørende.  

Cafemødet er gratis. Vi byder på kaffe, te, frugt og kage. Vil du vide mere, så kontakt tovholder Jytte Rotbøl på tlf. 38 64 30 33 eller e-mail jytte.rotboel@regionh.dk

 

 

Pårørendesamarbejde på bosteder – kan det gøres bedre?

Onsdag den 25. januar 2017 kl. 19:00 – ca. 21:00

Borgercafeen, Hillerød Frivillighedscenter
Fredensvej 12C, 3400 Hillerød

På aftenens møde vil der være fokus på det at være pårørende til en psykisk syg på et bosted. For pårørende oplever ikke altid, at de bliver informeret og inddraget tilstrækkeligt, så de kan være med til at give den psykisk syge optimale forhold.

Du vil få mulighed for at møde Bedre Psykiatris landsformand, Birgit Elgaard, som vil fortælle om Bedre Psykiatris arbejde vedr. bosteder, herunder resultatet af Bedre Psykiatris undersøgelse om pårørendes oplevelser af bosteder.

Der vil blive mulighed for erfaringsudveksling, drøfte, hvad man som pårørende selv kan gøre her og nu, samt give Birgit Elgaard indspil til Bedre Psykiatris videre arbejde på området.

Det er gratis at deltage. Gerne tilmelding til: charlottetune@gmail.com, men det er ikke nødvendigt.

 

 

Psykisk sygdom og mental sundhed

Foredrag med Mads Trier-Blom

Torsdag den 24. november kl. 19:00

Kulturhuset, Skolegade 43, Helsinge

På en levende og inspirerende måde viser Mads, at vi alle - også mennesker uden for psykiatrien - kan optimere vor mentale sundhed; men det kræver en indsats både fra den enkelte og fra omgivelserne.

I 2004 fik Mads diagnosen Bipolar Affektiv Lidelse, der tidligere hed maniodepressiv psykose. I 2010 ændrede han sin tilgang til sygdommen. I stedet for at være rask søgte han mental sundhed. For et menneske med en sygdom må netop være sundt for at kunne forebygge symptomer. Som en linedanser skal han balancere mellem mani og depression, mellem at være syg og at være rask og mellem galskab og genialitet. 

Mads tager udgangspunkt i sin egen historie med psykisk sygdom, hvor nogle af de vigtigste elementer er:

 • selvværdets betydning for trivsel

 • omgivelsernes betydning for selvværd

 • den dæmpende cirkel af stigmatisering, selvstigmatisering og mindsket selvværd 

 • hvordan den dæmpende cirkel kan vendes til en løftende cirkel

 • hvordan det at ændre sit perspektiv kan ændre en situation

Aftenen giver nogle konkrete redskaber og vil inddrage deltagerne med små øvelser.

Alle er velkomne, og det er gratis at deltage. Gerne tilmelding til charlottetune@gmail.com, men det er ikke nødvendigt.

Læs mere om Linedanseren Mads Trier-Blom eller se nogle af hans videoklip på hans hjemmeside: www.InkluderFler.nu

 

 

Allerede afholdte aktiviteter 

 

En sindssyg historie
– om en barndom med en skizofren mor

Foredrag v/ psykoterapeut ved Karin Schneekloth
onsdag den 26. oktober kl. 19:00 – 21:00

Skovfløjen, Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød

 

Karin Schneekloth vil fortælle om sin barndom med en mor, der led af svær skizofreni. Hendes historie bryder med tabuer og giver et indblik i, hvordan det var som barn at leve i og komme fra et hjem, hvor sindssygen herskede og samtidig skulle begå sig på lige fod med sine jævnaldrende uden for hjemmet.

Historien om Karins barndom er en personlig beretning, men også en historie om at få angsten ind med modermælken og gennem hele sin opvækst skamfuldt at bære på en stor hemmelighed - nemlig morens skizofreni.

Karin fortæller om den påvirkning, det har haft på hende at leve med en mor, der ikke evnede at være i kontakt med sit barn. Og hun bruger sine egne erfaringer som afsæt for at tale om barnets tilpasningsevne og senfølger som lavt selvværd, angst og dysfunktionel skamfølelse.

Som tilhører kommer man helt tæt på og hører konkrete episoder fra Karins barndom, hvor hun blev en del af den sindssyge verden, som morens skizofreni dikterede. Karin fortæller sit livs hemmelighed uden filter og ønsker at inspirere og hjælpe andre med at gøre det samme.

Foredraget tydeliggør det tabu, det er at vokse op i en dysfunktionel familie og henvender sig til unge med psykiske lidelser, pårørende til sindslidende eller professionelle, der arbejder med børn og unge. Foredraget henvender sig desuden til alle med interesse for selvudvikling generelt.

Alle er velkomne, og det er gratis at deltage. Tilmelding er ikke nødvendig.

 

 

Som noget nyt vil vi arrangere cafemøder for pårørende til en psykisk syg om mere specifikke emner, hvor der vil være et kort oplæg efterfulgt af erfaringsudveksling. Vi starter med et cafemøde om: 

Erfaringer som pårørende til en psykisk syg med manglende sygdomserkendelse

Torsdag den 13. oktober kl. 19:30 – ca. 21:30

Skovfløjen, Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød

Marie-Therese Hattel vil indlede mødet med at fortælle sin historie med en voksen paranoid skizofren søn, som fik diagnosen for ca. 7 år siden. Han ser fortsat ikke sig selv som psykisk syg, ønsker ikke kontakt med familien og har heller ikke ønsket, at de pårørende bliver inddraget i behandlingen - manglende samtykkeerklæring.

Marie-Therese vil i sit oplæg komme ind på

 • hvilken betydning den manglende sygdomserkendelse har haft for hendes familie før og efter kontakten med psykiatrien
 • hvordan familien alligevel er blevet hørt af behandlerne, når der ikke var en samtykkeerklæring
 • hvad der har været/er den største udfordring for hendes familie
 • familiens bestræbelser på at genskabe dialogen med den psykiske syge
 • hvordan familien trods magtesløsheden forsøger at leve et normalt liv

 

Efterfølgende vil der være mulighed for erfaringsudveksling/fortælle egen historie.

Det er gratis at deltage. Gerne tilmelding til charlottetune@gmail.com, men det er ikke nødvendigt.

 

 

 

Vi kan alle optimere vor mentale sundhed

Foredrag med ”linedanseren” Mads Trier-Blom

Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri har fået foredragsholderen Mads Trier-Blom til at komme til

Allerød torsdag den 12. maj klokken 19.00 på Kirkehavegård.

Siden 2011 har Mads holdt over 150 foredrag om sit liv med psykisk sygdom, og aftenens foredrag hedder “En flok selvværdsgazeller på B.A.R.O.L.O." Her vil han vise, at vi alle - også mennesker uden for psykiatrien -kan optimere vor mentale sundhed; men det kræver en indsats både fra den enkelte og fra omgivelserne.

I 2004 fik Mads diagnosen Bipolar Affektiv Lidelse, der tidligere hed maniodepressiv psykose. I 2010 ændrede han sin tilgang til sygdommen. I stedet for at være rask søgte han mental sundhed. For et menneske med en sygdom må netop være sundt for at kunne forebygge symptomer. Som en linedanser skal han balancere mellem mani og depression, mellem at være syg og at være rask og mellem galskab og genialitet. 

Formand for lokalforeningen Charlotte Tune fortæller, at Mads tager udgangspunkt i sin egen historie med psykisk sygdom, hvor nogle af de vigtigste elementer er:

- selvværdets betydning for trivsel

- omgivelsernes betydning for selvværd

- den dæmpende cirkel af stigmatisering, selvstigmatisering og mindsket selvværd 

- hvordan den dæmpende cirkel kan vendes til en løftende cirkel

- hvordan det at ændre sit perspektiv kan ændre en situation

 

Aftenen giver nogle konkrete redskaber og vil inddrage deltagerne med små øvelser.

Alle er velkomne på Kirkehavegård, Kirkehaven 16. og der er ingen tilmelding.

Læs mere om Linedanseren Mads Trier-Blom eller se nogle af hans videoklip på hans hjemmeside: www.InkluderFler.nu "

 

 

 

Angst og depression – oplæg ved Michael Roldhave

Torsdag den 10. marts 2016 kl. 19:00

I Skovfløjen, Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød

Et medrivende foredrag om at blive ramt af stress, angst og depression

Michael Roldhave, der tidligere har arbejdet i telebranchen, kan bl.a. fortælle om et sygdomsforløb med angst og depression, som startede omkring 2003. Michael kan både beskrive oplevelserne som kollega og familiemedlem i hverdagen og i perioder som patient på et hospital. I dag lever han stadig med diagnoserne.

Michael Roldhave fortæller om sit liv før, under og efter sine angstanfald og sin stressrelaterede depression samt om venner og families reaktioner og fordomme, når man har fået en diagnose.
Derudover fortæller han om det at være i arbejde og blive ramt af stress, og hvordan ledere og kolleger reagerede. Han fortæller også, hvad angst og stress kan ”drive” en til samt om at være indlagt på psykiatrisk hospital.

Alle er velkomne, det er gratis at deltage, og der er ingen tilmelding

Efter foredraget – ca. kl. 20:15 – holder Bedre Psykiatris lokalafdeling generalforsamling.

 

 

Lokalafdelingen holder generalforsamling

Torsdag den 10. marts 2016 kl. 20:15

I Skovfløjen, Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød

I lokalafdelingen arbejder vi bl.a. med lokale tilbud til foreningens medlemmer, og vi vil gerne være flere om arbejdet. Hvis du derfor vil være med til

 • at udvikle vores tilbud til pårørende – f.eks. foredrag og samtalegrupper
 • at udvikle og gennemføre projekter og kampagner
 • at deltage i netværksmøder, seminarer etc.
 • at arrangere foredrag m.v. 

Så mød op og vær med på generalforsamlingen

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til dagsorden skal være lokalbestyrelsen (formanden) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen jvf. BEDRE PSYKIATRIs vedtægter.

Forslag sendes til charlottetune@gmail.com

 

 

 

Foredrag om kommunikation
onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00

på Kirkehavegård, Kirkehaven 16, Allerød.

 

Kom og oplev Motivations speaker, Energi Coach og kropsbehandler   Gitte Ziebell, når hun på en humørfyldt og hjertelig måde, deler ud af sine   erfaringer med at motivere mennesker til mere emotionel frihed og glæde i   deres liv. Få redskaber til at styrke din   kommunikation med andre og få et bud på, hvorfor det ikke altid virker at   tænke positivt.

Alle er velkomne - Deltagelse er gratis.

 

 

Håbet betyder alt

Tirsdag d. 15. september 2015 kl. 19.00-21.30,

Kulturhuset, Lille sal, Skolegade 43, 3200 Helsinge

De færreste ved, at man kan komme sig helt fra en psykisk sygdom. Og når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større.

PsykInfo og Bedre Psykiatris lokalafdeling for Allerød, Hillerød, Gribskov og Halsnæs inviterer til en aften i selskab med 2 ambassadører fra EN AF OS kampagnen. Hør dem fortælle hudløst ærligt om deres vej til recovery.

Cindy Frederiksen fik diagnosen skizofreni som 18-årig og fortæller om, hvordan angst og paranoia styrede hende liv. I dag lever hun et dejligt liv som nybagt mor.

Kim Bach fortæller om livet med bipolar lidelse, hvor han har oplevet depressioner, manier, psykoser, men også vendepunkter og håb.

Begge har oplevet psykiatrien indefra og går i deres fortællinger i kødet på myterne, betydningen af åbenhed, hvordan pårørende har gjort en forskel i deres liv, og hvad der har været vigtigt for at få det bedre.

Tilmelding er nødvendig på  psykinfo@regionh.dk eller 38 64 13 00 – først til mølle. Arrangementet er gratis. 

 

V2psykinfosep2015

 

 

 

 

  ____________________________________________________________________________

 

 

 
Foredragsaften om BORDERLINE
med PIA FRYDENSBERG som foredragsholder

Onsdag den 19. november kl. 19.30

Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13, Hillerød

Pia er formand for foreningen Borderlinenetværket. Pia vil fortælle om livet med personligheds-forstyrrelsen Borderline, om den terapi hun selv har modtaget, kontakten til psykiatrien, rollen som mor, oprettelse af foreningen Borderlinenetværket og om muligheden for at komme sig.

Der bliver god mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Borderline som også kaldes ”Emotionelt ustabil personligheds-forstyrrelse” er en personligheds-forstyrrelse kendetegnet ved et meget lavt selvværd. En fornemmelse af en smertefuld rodløshed, tomhed, store følelsesmæssige udsving, selvdestruktive handlinger og ustabile relationer.

Borderline er en af de mest udbredte diagnoser indenfor personlighedsforstyrelser, ca. 60.000 har diagnosen i Danmark. Det er en alvorlig psykisk lidelse, og i perioder kan man miste håbet om nogen sinde at få det bedre. Men der ER håb.

Se mere om Borderline: http://www.borderlinenetvaerket.dk/

og PSYKinfo. http://www.psykiatri-regionh.dk/Psykinfo/Menu/Forside2_psykinfo.htm

 
 
 

Referat af generalforsamling 2014  

 

ADHD fra barndom til ungdom

Adhd  

Mandag den 17. marts kl. 19.00 indbyder Bedre Psykiatri lokalafdeling til foredrag i kantinen på Byskolen, Carlsbergvej 13, Hillerød med titlen: ”Nyt perspektiv på ADHD? – Diagnose, behandling og dagligdag”.

Speciallæge i psykiatri PhD Marianne Geoffroy fortæller om ADHD gennem livsforløbet – fra barneår til ungdom.

Marianne Geoffroy fortalte i 2009 om voksne med ADHD, det var en virkelig god debataften og vi er sikre på, at denne aften også bliver livlig og udbytterig.

Hvilke vanskeligheder skyldes ADHD – og hvordan kan vi hjælpe? Er det kun drenge der har ADHD – eller – hvor er pigerne? Skal man behandle med medicin eller kan terapi alene være effektivt?

Mange børn får diagnosen ADHD og mange børn mistænkes for at have det. Vi regner med, at forældre, bedsteforældre, venner og pædagoger og alle os der møder børnene vil deltage denne aften, siger næstformand i Bedre Psykiatris lokalafdeling Lisbet Garnov.

Tidlig diagnosticering er godt, så uhensigtsmæssig adfærd og nederlag forebygges.

Med den rette hjælp kan udsagnet om ADHD: Alle Drenge Har Det”, blive til: ”Altid Driftige og Heftigt Dynamiske” mennesker.

 

 

 

Telefonrådgivning
Som medlem af lokalafdelingen Hillerød-Allerød-Gribskov og opland har du mulighed for at få en snak og/eller et godt råd ved at ringe til en fra bestyrelsen på telefonnummer 2751 3061.

 

Bisidder
Vi er gerne bisidder, hvis du skal til en svær samtale.