expander

Hillerød / Allerød / Gribskov / Halsnæs

Samtalegrupper

Ny samtalegruppe starter

     torsdag den 25. januar 2018 kl. 17-19

Gruppen mødes hver anden uge, i alt 8 gange. Samtalegruppen ledes af en socialrådgiver, som også er psykoterapeut MPF.

Møderne afholdes på Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13, tæt ved Hillerød station.

Tilmelding til Charlotte Tune, charlottetune@gmail.com  eller tlf. 4020 8192. Deltagelse er gratis. 

 

Om samtalegrupper:

Somme tider er det svært at være pårørende til en psykisk syg. Der er kriser, sorg og stress, og i perioder er vi som pårørende samtidig både plejer, behandler og advokat.

I en samtalegruppe vil der være mulighed for at træffe andre i samme situation og med de samme problemer/frustrationer, som du selv oplever.

Formålet er at støtte, hjælpe og rådgive pårørende til at få nye indsigter, brugbare redskaber og fornyet energi til at håndtere den udfordrende livssituation.

Ved tilstrækkeligt antal tilmeldte starter vi nye grupper i januar og august.