Nyheder - Brønderslev

Broenderslev Logo

 

BEDRE PSYKIATRI
STIFTENDE GENERALFORSAMLING
LOKALAFDELING BRØNDERSLEV

BRØNDERSLEV BIBLIOTEK
MANDAG 11. DECEMBER KL. 18.30 – 20.30

Idet vi nu finder tiden rigtig til at opdele lokalafdeling Vendsyssel i
selvstændige lokalforeninger for hver af de 3 kommuner, indkalder
den nuværende bestyrelse for lokalafdeling Vendsyssel til
stiftende generalforsamling.
Foreningens formål:
at skabe bedre vilkår for pårørende og psykisk syge ved at...
- Udbrede kendskabet til psykiske sygdomme
- Nedbryde tabuer, myter og fordomme om psykiske sygdomme
- Tale de pårørendes og psykisk syges sag overfor beslutningstagerne
- Udbrede kendskabet til de pårørendes betydning for psykisk syges liv
- Styrke de pårørende og det nære netværk.


Venlig hilsen
bestyrelsen, lokalafdeling Vendsyssel