Velkommen

Hjoerring Kommune Logo

 

Lokalafdeling Hjørring er en del af BEDRE PSYKIATRI, der blev stiftet i 1992 og er i dag den største medlemsforening inden for psykiatrien med mere end 12.000 medlemmer. Vores lokalafdeling drives af frivillige som oftest også selv er- eller har været pårørende til en person med en psykisk sygdom, eller det kan også være at det blot er interessen der driver værket.

Lokalafdeling Hjørring blev oprettet i juni 2017. Før var vi én stor afdeling der dækkede hele Vendsyssel, hvor vi nu har valgt at dele os op i lokalafdelingerne Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev, for at komme tættere på vores medlemmer.

 

Hvem er vi- og hvad laver vi? 

Vi er et tilbud til alle, der kender et menneske med psykisk sygdom. Det kan således være et tilbud til forældre, søskende, ven, ægtefælle, barn eller kollega.

Vi har tilbud om pårørendegrupper, hvor du kan dele/modtage erfaringer, eller du kan blot bare nyde samværet med andre pårørende. Derudover har vi tilbud om åbne caféer, hvor såvel brugere- pårørende- og andre interesserede er meget velkommen. I løbet af året har vi også forskellige arrangementer, store- som små. Det vil oftest være ønsker fra vores medlemmer der bliver bragt på banen.

Vi vil ligeledes være at finde på gaden til forskellige events såsom Open By Night, for bl.a. at vise os frem, og skabe et budskab om at vi kan gøre en forskel sammen, men også for at bryde det tabu der er om psykisk sygdom.

Vi holder til i De Frivilliges Hus, Østergade 9. 9800 Hjørring. 

 

Hqdefault

 

Mød os på de sociale medier:

UntitledFacebook: www.facebook.dk/hjoerringbedrepsykiatri

 

Ig Logo Email

Instagram: @bedrepsykiatri_hjoerring

 

Har du lyst til at være med?

Vi kan altid bruge flere frivillige. Sammen er vi stærkere! Du vil ikke blive pålagt en masse arbejde, og du kan altid melde fra. Indimellem bliver der tilbudt kurser og seminarer fra vores Landsforening, hvor alle frivllige samledes for at blive klogere på psykiatrien og det frivillige arbejde som vi laver.

Du er velkommen til at kontakte os på facebook, instagram, eller du kan ringe til vores formand på telefon: 24 94 53 77 for at høre nærmere.

 

Tak for din tid til at læse med. 

 

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen - Lokalafdeling Hjørring