Arrangementer 2016

Psykisk sårbare unge

Eventuelt med et misbrug

Lokalafdelingen af Bedre Psykiatri

har inviteret overlæge og misbrugskonsulent

Henrik Rindom bl.a. kendt fra tv og bogudgivelser.

 Henrik Rindom

              Mandag den. 28.november               

Kl. 19:00-21:30

Sundhedshuset i Albertslund,

Skolegangen 1

 

Henrik Rindom er overlæge i psykiatri og leder af stofrådgivningen

i København, et behandlingstilbud for unge med misbrug.

 

Når unge mennesker oplever at de bliver endnu mere sløve og passive på

antipsykotisk medicin, kan de blive meget fortvivlede over ikke at kunne leve op til

deres egne og omgivelsernes krav til fx job, uddannelse og karriere.

De oplever at de bliver mere passive og initiativløse end de er i forvejen.

Det betyder at en del psykiske syge har fundet ud af, at hvis de vil ophæve den sløvende virkning

Af neuroleptika, kan de altid tage lidt rusmiddel…

 

Kom og få viden og flere redskaber til både at være pårørende og have et liv selv. 

 

Deltagelse er gratis og kræver ingen tilmelding. Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål efterfølgende,

 

 

 

 

 

 

En sindssyg historie

BEDRE PSYKIATRI inviterer til foredragsaften

 Onsdag d. 6/4 2016

Sted: Sundhedshuset,

Stationsporten 5, 2620 Albertslund

Tid.19.00 – 21.00

Psykoterapeut, Karin Schneekloth

        fortæller om sin barndom med en mor, der led af svær skizofreni

Karin Sclneekloth (1) 

Karins historie bryder med tabuer og giver et indblik i, hvordan det var som barn at leve i et hjem, hvor sindssygen herskede og samtidig at skulle begå sig på lige fod med sine jævnaldrende uden for hjemmet. På samme tid er det en historie om at få angsten ind med modermælken og gennem hele sin opvækst skamfuldt at bære på en stor hemmelighed - morens skizofreni.

Karin fortæller om den påvirkning, det har haft på hende at leve med en mor, der ikke evnede at være i kontakt med sit barn. Og hun bruger sine egne erfaringer som afsæt for at tale om barnets tilpasningsevne og senfølger som lavt selvværd, angst og dysfunktionel skamfølelse.

Karin fortæller sit livs hemmelighed uden filter og ønsker at inspirere og hjælpe andre med at gøre det samme.

 Deltagelsen er gratis, og der er ingen tilmelding..

 

                                                 

 

                                            Traumer er en del af livet –

                              Men behøver ikke vare hele livet 

 BEDRE PSYKIATRI har inviteret 

Psykolog Johnny Petersen

til at fortælle om chok og traumebehandling

 Onsdag d. 2. marts 2016 

                         Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12.                                       

Overvældende oplevelser såsom vold, tab, fyringer, ulykker, operationer og sociale eller familiære kriser påvirker kroppen og nervesystemet og kan hæmme livskvaliteten i mange år efter.  

Symptomerne kan være: kroniske smerter og træthed, angst og fobier, søvnbesvær, hukommelsesvanskeligheder, depressioner eller Posttraumatisk Stressreaktion.

Traumet opstår, når vi overvældes af frygt og håbløshed og bliver låst i vores overlevelsesberedskab. Hændelsen kan påvirke din krop, psyke og nervesystem i mange år. 

Vi er født med en evne til at overvinde traumer, men vi har ofte brug for hjælp til at komme os over følgerne.

Deltagelse er gratis og kræver ingen tilmelding

 

                                                  

 

                                                     Angst og Depression

BEDRE PSYKIATRI inviterer til gratis temaaften

Oplæg ved

Michael Roldhave

Et medrivende foredrag om at blive ramt af stress, angst og depression

Michael Roldhave

 

Michael Roldhave, der tidligere har arbejdet i telebranchen, kan bl.a. fortælle om et sygdomsforløb med angst og depression, som startede omkring 2003. Michael kan både beskrive oplevelserne som kollega og familiemedlem i hverdagen og i perioder som patient på et hospital. I dag lever han stadig med diagnoserne.

At leve med angst og stressrelateret depression.

Michael Roldhave fortæller om sit liv før, under og efter sine angstanfald og sin stressrelaterede depression samt om venner og families reaktioner og fordomme, når man har fået en diagnose.
Derudover fortæller han om det at være i arbejde og blive ramt af stress, og hvordan ledere og kolleger reagerede. Han fortæller også, hvad angst og stress kan ”drive” en til og kommer ind på psykiatrien samt på det at være indlagt på psykiatrisk hospital.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget.

                                      Mandag d.25 januar 2016 kl. 19-21

                                       Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12.

                                       2630 Taastrup

BEDRE PSYKIATRI, Taastrup og Albertslund

Leif Lindbjerg

43996338 eller 22671835