Foredrag med Henrik Rindom

Psykisk sårbare unge

eventuelt med et misbrug

BEDRE PSYKIATRI har inviteret overlæge og misbrugskonsulent

HENRIK RINDOM bl.a kendt fra fra TV og bogudgivelser

Henrik Rindom  2.jpg

ONSDAG D. 22. November 2017

kl 19.00 - 21.30 

Kokkedal Skole VEST i fællessalen/kantinen

Henrik Rindom er overlæge i psykiatri og leder af stofrådgivningen i København, et behandlingstilbud for unge med misbrug.

Når unge mennesker oplever, at de bliver endnu mere sløve og passive på antipsykotisk medicin, kan de blive meget fortvivlede over ikke at kunne leve op til deres egne og omgivelsernes krav til fx job, uddannelse og karriere.

De oplever at de bliver mere passive og initiativløse, end de er i forvejen.

Det betyder at en del psykisk syge har fundet ud af, at hvis de vil ophæve den sløvende virkning af neuroleptika, kan de altid indtage lidt rusmiddel.....

Kom og få viden om flere redskaber til både at være pårørende og have et liv selv.

Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål efterfølgende.

Deltagelse er gratis og kræver ingen tilmelding. Der kan købes drikkevarer. 

Information: www.bedrepsykiatri.dk (Hørsholm/ Fredensborg afd) 

Mail: hors-fre@bedrepsykiatri.dk Telefon: 29217863/40455223