Bestyrelse

Horsens

(omfatter Horsens storkommune)

Formand
Jørn Petersen
Silkeborgvej 30
Burgårde
8740 Brædstrup
Tlf.: 75 75 18 20, 27 22 18 20
Mail: jorn.p@fibermail.dk

Kasserer
Ulla Knudsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Jytte Andersen
Ebbe Henningsen

Kirsten Tilsted

Tilknyttet bestyrelsen

 

Bestyrelsessuppleant

Ingrid Mørk

Annette Henningsen 

 

Revisor
Regitze Hansen

BP-4