Bestyrelse

Horsens

(omfatter Horsens storkommune)

Formand
Jørn Petersen
Silkeborgvej 30
Burgårde
8740 Brædstrup
Tlf.: 75 75 18 20, 27 22 18 20
Mail: jorn.p@fibermail.dk

Kasserer
Annette Henningsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Jytte Andersen

Ebbe Henningsen

Kirsten Tilsted

Bestyrelsessuppleant

Ingen i denne periode

Tilknyttet bestyrelsen

Iris Francek

Revisor
Regitze Hansen

BP-4