Arrangementer 2017

Temaaften med Michael Roldhave om Stress, angst og depression 

BEDRE PSYKIATRI Hvidovre/Brøndby afholder offentligt arrangement om Stress, angst og depression onsdag d. 31. maj 2017 kl. 19.00 i Fællesklublokalet i Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre

Michael lever med angst og depression og fortæller om sit liv før, under og efter sine angstanfald og sin stressrelaterede depression, samt om venner og families reaktioner og fordomme, når man har en diagnose. 
 
»Jeg troede at jeg var den eneste der havde det sådan her. Og sådan er der sikkert mange der har det. Det er netop derfor det er så vigtigt at der er nogen der tør at stille sig op og bryde tavsheden omkring psykisk sygdom,« fortæller Michael.   

Michael ønsker først og fremmest at nedbryde fordomme om psykiske sygdomme og at sætte ord på det at leve med angst og depression.  

Logo BP

 

Generalforsamling 2017

Dato: 14. juni 2017

Tid: 19.00 -21.00

Sted: Sundhedscentret Hvidovre, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Dagsorden

Godkendelse af dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af lokalbestyrelsens årsberetning om lokalafdelingens 
    virksomhed

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for indeværende regnskabsår

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand for lokalafdelingen

8. Valg af kasserer for lokalafdelingen

9. Evt. valg af 1 eller flere lokalbestyrelsesmedlemmer

 

10. Valg af suppleanter til lokalbestyrelsen

11. Valg af revisorer

12. Valg af frivillige til hjemmesiden

13. Eventuelt