Bisidder

Har du som pårørende brug for en bisidder ved møder med kommune eller i psykiatrien kan du kontakte:

Charlotte Jensen

Mail jammerbugt@bedrepsykiatri.dk eller på mobil 24 47 02 32 

 

Hvad hjælper bisidderen med:

Bisidderen hjælper dig i forskellige situationer f.eks. ved lægebesøg eller ved en klage.

Bisidderen vil hjælpe dig med at få ro, overblik over hvad problemet er, konkretiserer målet med samtalen, være lyttende ved samtalen, notere undervejs, og gøre pårørende opmærksom på, at man selv taler sin sag ved mødet.

Bisidderen har tavshedspligt.

 

En bisidder er ikke:

En advokat

En talsmand.

 

Forberedelse inden mødet.

Du og bisidderen holder et indledende møde. Du fortæller om det forestående møde. Bisidderen hjælper med, at det bliver tydeligt for dig hvad du vil opnå ved mødet. 

 

Mødet.

Din bisidder er lyttende og støttende ved mødet. Din bisidder vil hjælpe dig med, at få sagt de relevante spørgsmål, som du har skrevet ned inden mødet. Bisidderen lytter og skriver notater fra mødet.

 

Efter mødet.

Du og bisidderen mødes senere for at følge op på mødet. Hvad var resultatet fra mødet, og hvad skal der evt. ske fremadrettet.