Bliv frivillig

 

Bedre Psykiatri Jammerbugt har brug for nye frivillige 

Målet for Bedre Psykiatri er:

At rådgive og støtte pårørende.

Bedre Psykiatri er en landsforening og arbejder for:

At få større fokus på recovery-tanken om, at psykisk sygdom ikke er kronisk, men det er muligt at komme sig helt eller delvis af sin sygdom.

At fagfolk og politikere får øjnene op for, at pårørende i psykiatrien er en stor ressource.

At det psykiatriske system får et bedre og ligeværdigt samarbejde med de pårørende.

At oplyse om psykisk sygdom og nedbryde tabu.

 

Bedre Psykiatri giver dig mulighed for følgende, når du er frivillig i foreningen:

Mulighed for at udvide dit sociale netværk og blive en del af et fællesskab.

At du kan komme med ideer og udvikle dem.

At der er opgaver både fagligt/praktisk og nogle opgaver kræver, at man er med som føl i starten.

At du selv bestemmer, hvor meget tid du vil bruge til frivilligt arbejde, og hvad du vil bidrage. med.

Vi tilbyder dig at komme på kursus.

At du kan få et frivilligbevis på mindst 20 timers arbejde.

At få en samtale en gang om året.

 

Hvad opnår du ved at være frivillig i Bedre Psykiatri:

At komme i en forening som har et godt miljø med positiv stemning, hvor man samarbejder med hinanden og udviser tillid, åbenhed, ærlighed og respekt for hinandens forskellighed.

At foreningen arbejder ud fra værdier som respekt, viden, ansvar, empati, lydhørhed, engagement og samarbejde.

Livskvalitet og glæde ved at se det synlige i at hjælpe andre.

Ved at være frivillig får du en personlig erfaring og viden om psykisk sygdomme, som du fremover kan bruge i dit liv.

Mulighed for at udvikle en større selvtillid, selvværd, rummelighed og anerkendelse.

Du får læring om samfundet og kendskab til det Psykiatriske system.

Du forbedrer dit CV.

Arbejdsmarkedet vil have mennesker med erfaring på det frivillige område.

 

Arbejdsområder i Bedre Psykiatri:

Uddele Bedre Psykiatris blad i lokalområderne.

Hjælpe til, når der holdes foredrag.

Synliggøre foreningen ved messer, festival, frivilligmarked og Psykiatrien osv. sammen med andre.

Holde oplæg om foreningen Bedre Psykiatri og det kan være på skoler, bosteder osv.

Søge om §18 midler og fonde om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Tovholder for samtale/netværk/pårørendegrupper.

Repræsentere Bedre Psykiatri i Psykiatrien og andre samarbejdsparter.

Bisidder for pårørende.

Presseomtale.

Grafikker.

 

Kontaktperson som du kan henvende sig til:

Charlotte Jensen     

tlf.: 24 47 02 32

Mail: jammerbugt@bedrepsykiatri.dk