Nyhedsbrev

 

Kære Medlem                                          Nyhedsbrev August 2018

Håber I har haft en fantastisk sommer.

 

Tusind tak for opbakningen til sommerens stande.

 

Vi havde i februar foredraget Børn og angst med Amalie Dalgaard Nielsen i Brovst hallen, som igen var en succes med 60 deltager.

Generalforsamlingen blev afholdt d. 19 april. Efter mødet havde vi et oplæg med Jan Schrøder og Maria Bonde fra EN AF OS, hvor emnet var at være psykisk syg, og have børn. En rørende fortælling med positive og negative sider af livet med psykisk sygom og have børn.

 

Vi har foredraget ADD med Trish Nymark d 30 august 2018. Se mere info på hjemmeside, facebook og lokalaviserne.

 

Vi har en fantastisk nyhed til jer medlemmer, og det er at vi igen har fået penge fra Trygfonden til, at starte 2 pårørendegrupper op med psykolog. Ring 24470232 hvis du som medlem ønsker, at deltage hurtigst muligt, da der er rift om pladserne. 

 

Spørgeskemaerne som vi sendte ud i august er desværre ikke kommet ud til alle. Vi beklager meget, og der bliver vedhæftet ny spørgeskema, som vi håber I vil besvare.  På forhånd tusind tak. Evalueringen af spørgeskeamerne er, at der er tilfredshed med det arbejde vi laver i lokalafdelingen, samtidigt med at vi har fået en tilbagemelding om nye tiltag, og hvad vi skal gøre mere af. Tak for det.

 

Charlotte

 

 

Kære medlem                                                                Februar 2018

Jeg håber I er kommet godt ind i det nye år, og tusind tak for opbakning i 2017.

Status på sommerens stand i juli og august er, at vi har oplevet opbakning trods dårlig vejr.Tak for det. Vi vil være at finde ved bynight og loppemarked i Blokhus, Hune, Pandrup, Aabybro, Brovst og Fjerritslev. Se mere på hjemmeside og facebook.

I august havde vi foredraget Spiseforstyrrelser omkring Anoreksi, bulini og tvangsoverspisning. Foredragsholder Mette Fuglsang fortalte om vejen ud af tvangspisning, og gode råd til pårørende om hvad der var vigtigt at huske på, og hvad man ikke skulle gøre i forhold til ens nærmeste.

Spørgeskemaerne som vi sendte ud i august er desværre ikke kommet ud til alle. Vi beklager meget, men fremover sender vi på en anden måde til jer. Evalueringen af spørgeskemaerne er, at der er tilfredshed med det arbejde vi laver i lokalafdelingen, samtidigt med at vi har fået tilbagemelding om nye tiltag, og hvad vi skal gøre mere af. Tak for det.

Foredraget Kan man få et succesfuldt liv, når man har skrabet bunden? Var i oktober og gratis for medlemmerne. Gitte og Frederikke Vejby fortalte om rejsen igennem en meget svær periode på 7 år, og hvordan de var kommet videre i deres liv. Pårørendeviklen var meget i fokus denne aften.

Pårørendecafeeen har fået støtte fra Landsforeningen Bedre Psykiatri til at holde oplæg, og gøre endnu mere i opstarten af pårørendecafeen.

Nyt: Vi har møder med Psykiatrien i Aalborg 2 gange om året for, at få orientering om hvilke tiltag der arbejdes med, og vi kan som forening komme med jeres oplevelse af psykiatrien. Har du oplevelser, som vi skal tage med på møderne kan du ringe eller skrive til mig på 24470232 eller jammerbugt@bedrepsykiatri.dk 

Charlotte

   

Kære medlem                                                             August 2017  

Sommerferien er snart ovre, og vi håber I har nydt det?

Vi havde foredraget Livet i en Glasklokke omkring Autisme, Asperger og ADHD i februar, som var en succes med 90 deltager.

Pårørendegrupperne blev afsluttet i maj.                                                                                    Evaluering af forløbene har været med succes, da pårørende har fortalt at de har fået ny viden omkring hjælpen, følelser, reaktioner og vigtigste af alt var at blive hørt, og forstået som pårørende.

Gruppen hvor ens nærmeste er over 18 år er selvkørende edter endt forløb, og gruppen mødes med hinanden en gang om måneden. Tovholder fra foreningen kan kontaktes ved behov.            

Vi havde generalforsamling d 27 april og ændringerne kan ses under bestyrelsen. Efterfølgende havde vi foredraget om At passe på sig selv som pårørende. Sofie Bregnhøj Rasmussen og Louise Kjær Jacobsen fra Center fra pårørende i Aalborg fortalte om følelser, tanker dilemmaer, vrede, magtesløshed, skyldfølelser, sorg og hvilke hjælp de kunne tilbyde pårørende. Se pjece.      Oplaeg Bedre Psykiatri 270417    

Pårørendecafeen startede op 1 maj, og Landsformand Birgit Elgaard fortalte om foreningen. Pårørendecafeen er et uformelt sted, hvor pårørende kan komme og snakke med andre pårørende, om de udfordringer man har i hverdagen. se mere inde på hjemmeside og facebook.                                                                                                                                                   I august sender vi på mail et spørgeskema ud til jer omkring foreningen. Håber I vil udfylde det, og sende det tilbage til os. På forhånd tusind tak for hjælpen. Har I som medlemmer ideer, ros eller ris eller forslag til nye tiltag er man altid velkommen til at ringe/maile til Charlotte 24470232/jammerbugt@bedrepsykiatri.dk                                                                         

Charlotte        

          

Kære medlem.                                                    Nyhedsbrev Februar 2017

Bedre Psykiatri Jammerbugt har i det forgangne år mødt stor opbakning til aktiviterne, som vi har afholdt. Tak for det.

Pårørende kan igen i år møde os ved standene i Blokhus, Hune, Pandrup, Aabybro, Brovst og Fjerritslev. Se på hjemmeside, facebook og omtale i ugeaviserne senere.

Vi havde foredraget Børn og angst i august, som var en stor succeas med 93 deltager.

Bestyrelsen vil sige tusind tak for hjælpen i forhold til opringningerne i august. Evalueringen blev, at vi fremover sender spørgeskema ud til jer, da vi på den måde kan forandre til hjælp for jer.

I oktober havde medlemmerne mulighed for, at komme til gratis foredrag. SUPER-MOM var en fortælling om, at være barn til en mor med psykisk sygdom og oplevelserne på godt og ondt.

Vi startede pårørendegruppe op d. 9 november 2016, hvor ens nærmeste er under 18 år. Psykolog Rasmus Wiistoft fra Aalborg er tilknyttet gruppen 6 gange. Pårørendegruppe 2 starter op  d.22 februar 2017 hvor ens nærmeste er over 18 år. Se hjemmeside, facebook og omtale i ugeaviserne.

Kig ind på facebook- siden er blevet opdateret.

Sparekassen Vendsyssel har støttet os med 2.000 kr. til køb af paviilloner, og stole til brug ved standen.

Vi holder generalforsamling d. 27 april se mere på hjemmeside og facebook.
Nyt er at vi har en oplægsholder Louise Kjær Jacobsen som vil fortælle, om at passe på sig selv som pårørende.

Charlotte

 

Kære medlem                                                           August 2016

Bedre Psykiatri Jammerbugt har været selvstændig i et 1 år, og i tiden som gik har flere pårørende henvendt sig til foreningen, om hjælp på den ene eller anden måde.

Vi havde foredraget mor til en misbruger i februar, som var et spændende og følelsesladet foredrag med mange deltager.

Generalforsamling havde vi i april, og ny kasserer Anette Due blev valgt, da Jesper Hansen har valgt at stoppe i bestyrelsen, og som kassere pr. 31/12-2016. Tak til Jesper. Suppleant til bestyrelsen blev Lilian Nøhr. Vi vil fremover holde foredrag i Brovst Sports- Kulturcenter hver tredje gang for, at imødekomme geografien i forhold til medlemmerne.

Bedre Psykiatri Jammerbugt havde fornøjelsen af besøget med Landsformand Birgit Elgaard d. 14 april. De fremmødte oplevede at få viden, og visionerne om Bedre Psykiatri fremadrettet. Tak til Birgit Elgaard for indlægget.

Vi har haft en stand i juli og august måned i Hune, Pandrup, Aabybro, Brovst, Fjerritslev og Blokhus, hvor medlemmerne havde muligheden for at møde os. Standen skal være med til, at synliggøre at pårørende kan få støtte, rådgivning og hjælp ved kontakten med os, at nå ud til flere og flere pårørende, og at foreningen bliver mere synlig for medlemmerne i nærområderne. Vi havde en fantastisk oplevelse ved standen i Aabybro, da Spar Nord Fonden var på besøg for at overrække en check på 5.000 kr. som vi havde søgt til beachflag og borde. ( se hjemmeside og facebook)

Vi vil i august måned ringe rundt til alle medlemmerne for, at høre jeres mening om det arbejde vi i bestyrelsen laver, og hvilke tiltag I mener vi fremover skal arbejde for i Jammerbugt. Håber I har tid og lyst til at hjælpe, og vi respektere et nej tak til en snak.

Vi holder foredrag om Børn og angst torsdag d. 25 august kl.19-21.30 i Brovst Sports- Kulturcenter. ( se mere på hjemmeside og facebook)

I oktober har vi fokus på medlemsdelen, og holder foredraget Supermom hvor medlemmerne har gratis adgang. (se mere på hjemmeside og facebook)

Vi starter 2 pårørendegrupper op i efteråret med psykolog 6 gange, som trygfonden har støttet os med. Dato og tilmelding kommer i avisen, hjemmeside og facebook.

Frivillige har vi altid brug for, derfor er man velkommen til at ringe for, at høre mere om arbejdet eller se på hjemmeside under frivillige.

Charlotte