Netværks/samtalegruppe

Nyt tilbud til forældre til psykisk syge

børn og unge i Kerteminde

 

BEDRE PSYKIATRI starter en ny netværksgruppe for forældre til psykisk syge børn og unge i alderen 0 – 19 år.

Gruppen ledes af en professionel terapeut og netværksleder og har til formål at:

  • Give dig mulighed for at møde andre forældre i samme situation
  • Dele oplevelser og erfaringer
  • Give dig konkrete redskaber til at takle sygdommen i forhold til barnet
  • og resten af familien, samt skolen, kommunen og andre institutioner
  • Skabe et rum, hvor der er plads til og fokus på det at være pårørende
  • Give dig større overskud i hverdagen

Forløbet strækker sig over 10-12 møder i gruppen over et års tid, alle gange på en torsdag i tidsrummet 19.00 – 21.00.

Interesseret i at deltage?

Intromøde/første møde i gruppen bliver torsdag den 26. november 2015

kl. 19 – 21, Frivilligcenter Kerteminde, Grønlandsgade 3, 5300 Kerteminde.

Da der er et begrænset antal pladser i gruppen, skal tilmelding ske til kerteminde@bedrepsykiatri.dk. Sammen med tilmeldingen skal vi bruge følgende oplysninger: dit/jeres barns alder og eventuel diagnose, kontaktoplysninger (mail, adresse, telefonnummer).

Netværksgruppen for forældre til psykisk syge børn og unge

Du kan få mere at vide om BEDRE PSYKIATRIs forældrenetværksgrupper

/raadgivning/foraeldrenetvaerk/netvaerk/

eller på tlf. 88 87 77 45.

Netværksgruppen for forældre til psykisk syge børn og unge er nu kommet godt fra start. Der afholdes ca et møde om måneden i Frivillighedshuset, og det er nu snart tid til 3. møde.

I gruppen deltager 10 forældre, heraf 2 par.

 

status aug. 16Tilbud: En samtalegruppe for pårørende til psykisk syge/sårbare i Kerteminde kommune.

BEDRE PSYKIATRI Kerteminde starter en ny netværksgruppe for dig som er pårørende til en psykisk syg eller et psykisk sårbart barn eller voksen. Tilbuddet er gratis, da kommunen har bevilliget penge.

Ønsker du at få hjælp til at håndtere din hverdag???

En pårørende kan være et familiemedlem, forældre til eller voksne børn af en psykisk syg eller psykisk sårbar, en nær ven eller en anden pårørende i den syges/sårbares netværk.

Gruppen ledes af en professionel terapeut og netværksleder og har
til formål at:
* Give dig mulighed for at møde andre pårørende i samme situation.
* Dele oplevelser og erfaringer.
* Give dig redskaber til at tackle sygdommen i forhold til den syge/sårbare og resten af familien, samt skolen, kommunen og andre institutioner.
* Skabe et rum, hvor der er plads til og fokus på det at være pårørende.
* Give dig større overskud i hverdagen.
Forløbet strækker sig over 10-12 møder, en gang om måneden,
alle gange en torsdag fra kl. 19.00 – 21.00.

Da der er et begrænset antal pladser i gruppen, skal tilmelding ske til kerteminde@bedrepsykiatri.dk. Sammen med tilmeldingen skal vi bruge følgende oplysninger: den syges/ sårbares alder og eventuel diagnose, kontaktoplysninger på dig, (din relation til den psykisk syge/sårbare, mail- adresse, adresse, telefonnummer).

Intromøde/første møde i gruppen bliver torsdag den 27. oktober 2016 kl. 19 – 21, Kulturhus Fjorden, Ragner Langes vej 1, 5300 Kerteminde.

Du kan få mere at vide om BEDRE PSYKIATRI på www.bedrepsykiatri.dk
eller om tilbuddet på tlf. 21636492/ 20284150.