Generalforsamling

Kære Medlem

Tak for dit medlemskab, du er med til at gøre en forskel.

 

Som noget nyt i Kerteminde lokalafdeling, kan vi nu tilbyde bisidderfunktion til den svære samtale ved f.eks. kommunen, sygehuset, skole m.m.

Dog må nævnes at vores funktion er støtte før, under og efter samtalen. Vi kan være de ekstra ”øre”

Dette er et gratis tilbud til alle pårørende.

Vores netværks/samtalegruppe er igen blevet en kæmpe succes, der slutter til sommerferien. Vi regner at starte næste gruppe op i efteråret 2017

 Bestyrelsen har deltaget i et lands weekend seminar i marts, hvor dagsorden var politisk indflydelse. Den erfaring vi fik, var at Kerteminde kommune ikke har en pårørende politik selvom vores nabo kommuner har en sådan.

Da foråret nu står for døren er det tid til:

                                                    GENERALFORSAMLING

Derfor vil det glæde os, hvis du/I havde lyst at til deltage.

Vi vil rigtig gerne hilse på vores medlemmer.

 Vi har BRUG for dig, vi vil gerne være flere i bestyrelsen og have flere frivillige

 

Hvornår: 10. maj

Tid: kl. 19

Sted: kulturhus Fjorden, Regner Langesvej 1, 5300 Kerteminde

 Dagsorden:

  1. Valg af Dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af årsberetning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. indkommende forslag
  6. Valg, kasseren er på valg
  7. eventuelt 

Kom og mød os 10.05.2017 kl. 19 

 

Hvad vi laver i Kerteminde lokalafdeling

Hvad vi kan hjælpe dig med

Har du lyst til at være med

 

VI HJÆLPER DIG, SÅ DU KAN HJÆLPE DINE