Hvornår starter den næste samtalegruppe?

Er du pårørende til en med en psykisk sygdom?

Eller kender du en, som har en psykisk lidelse og vil du have inspiration og ideer til, hvordan du skal takle situationen? Så starter vi nye samtalegrupper op med professionelle terapeuter for bordenden. Det er altid gratis at deltage og kræver ikke medlemsskab af Bedre Psykiatri.

 I samtalegruppen får du:

  • Mulighed for at mødes med ligestillede i samme situation
  • Indsigt i at respektere og holde fast på egne grænser
  • Indsigt i hvorfor og hvordan vi oplever den samme situation forskelligt
  • Lære hvordan krisen kan være en udviklende proces

 

Nyhed! Seniorer Gruppe

Er du pårørende til en med en psykisk sygdom og har lyst til at mødes med andre i samme situation starter vi en pårørende gruppe for pensionister eller andre der er uden for arbejdsmarkedet.
Vi vil mødes 1 gang om måneden kl. 12-14. Første gang mødes vi på Helsignborggade 12, stuen, 2100 København K.

Her vil vi som udgangspunkt mødes hver anden gang og de andre dage vil vi lave sociale aktiviteter, for at opbygge nye relationer. Hvis du eksempeltvis har en psykisk syg partner kan det være en stor aflastning at komme ud og bryde hverdagen. Aktiviteterne ud af huset er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt men vil blive det når gruppen er sat. 
Når vi mødes på Helsingborggade vil vi have tid til at dele og arbejde med forskellige redskaber for at opbygge styrke til at håndtere hverdagen.

Vi kommer til at arbejde med:
- At dele i gruppen
- Metakognitiv terapi
- Kognitiv terapi
- Positiv psykologi
- Mindfulnes

Det at være i et socialt netværk hvor andre har tilsvarende udfordringer hjemme kan være en stor aflastning og at få lov til at sætte ord på samt at høre hvad andre kæmper med og hvordan de håndtere det giver ofte en stor selvindsigt. Denne gruppe handler om at skabe smil og fælleskab i hverdagen.

Datoerne for møderne er:
24/9-2018
29/10-2018
26/11-2018
17/12-2018
28/1-2019
25/2-2019
25/3-2019
29/4-2019
27/5-2019

Det er gratis at deltage, men der er begrænset plads så kontakt Psykoterapeut Lene Essenbæk Karlsson som står for tilmeldingerne, evt. spørgsmål samt at afholde møderne. 
Mobil 20197304
Mail terapeutkbh@bedrepsykiatri.dk
Medlemskab af Bedrepsykiatri er en betingelse for deltagelse og kan gøres til mødet d. 24/9.Opstart af pårørendegrupper i Oktober 2018

Pårørendegrupperne holder opstartsarrangement d. 1 oktober 2018 klokken 19:00 på Bedre Psykiatris landssekretariat i Læderstræde 34, 1201 København K. Opstartsarrangementet er et arrangement hvor man tilmelder sig pårørendegrupperne og får information om forløbet. De egentlige grupper vil først starte senere.

Der vil blive startet 4 grupper. Grupperne vil efterfølgende mødes på Birkedommervej 43 Kbh. NV. 
Grupperne vil blive ledet af psykoterapeut Lene Essenbæk Karlsson.

2 grupper kommer til at være et specifikt for forældre til psykisk syge børn.

De andre 2 grupper kommer til at være rettet til pårørende med forskellige relationer og diagnoser.

Vi kommer til at arbejde med:
- At dele i gruppen
- Metakognitiv terapi
- Kognitiv terapi
- Positiv psykologi
- Mindfulnes

Grupperne mødes 10 gange med 2 ugers mellemrum og er lukket for nye medlemmer efter de første 3 sessioner. Dette er for, at skabe et trygt og sikkert forum.

Alle pårørende er velkommen lige meget, hvilken diagnose din kæreste/ven/familiemedlem har og det er gratis at deltage. Tilmelding samt spørgsmål til Lene på telefon 20197304 eller maile på terapeutkbh@bedrepsykiatri.dk

Vi glæder os til at se dig.

Medlemskab af Bedrepsykiatri er en betingelse for deltagelse og kan gøres til mødet d. 1/10

 

Opstart af pårørendegrupper i 2019

Opstartsarrangement i Januar, Marts, August og Oktober.