Bestyrelse i Bedre Psykiatri, Køge, Stevns og Faxe

Bestyrelsen for Lokalafdelingen Køge/Faxe/Stevns

Lokalafdelingen dækker Køge, Faxe og Stevns Kommuner.

Aktuelt er vi 4 i bestyrelsen. Vi har brug for flere kræfter, så hvis du har lyst til at være med, så ring til formanden. Vi har brug for både frivillige til bestyrelsesarbejde og til hjælp ved afholdelse af aktiviteter.

Vi er aktuelt aktive i Køge, hvor vi har vores samtalegrupper, vore pårørendemøder og foredrag. Du har også mulighed for at booke en bisidder, hvis du skal til møde enten i behandlingssystemet eller kommunen, hvor det vil være rart med et ekstra par ører.   

Vi samarbejder med de øvrige lokalforeninger, idet der er en bestyrelse for Bedre Psykiatri Region Sjælland, hvor bestyrelsen har møder med politikerne i Region Sjælland. 

Vi samarbejder med Bedre Psykiatri, Landsforeningen og sekretariatet. 

Vi samarbejder med de øvrige psykiatriforeninger i køge, LAP, SIND, og ADHD-foreningen.

I 2016 har vi som mål:

  • at komme i tættere dialog med medlemmerne
  • at få flere medlemmer
  • at få flere frivillige både til bestyrelsen og til aktiviteter
  • at nå længere ud med viden omkring det at være pårørende
  • at få etableret 2 nye samtalegrupper

Der er mange gode ressourcer i bestyrelsen og de forskelllige medlemmer har stor viden og indsigt i det at være pårørende samt erfaringer med det psykiatriske område. Der er en god ånd i bestyrelsen og en vilje til at etablere et godt samarbejde. Bestyrelsen rækker ud til andre foreninger, idet nogle af bestyrelsesmedlemmerne også er aktive i andre foreninger, f.eks. Røde Kors og ADHD-foreningen. 

Bestyrelsen har nogle fælles værdier som, nærvær, medmenneskelighed, relationer og omsorg, som vi ønsker at arbejde for.

Vores hovedmål er at skabe bedre forhold for pårørende til psykisk syge, så de pårørende har ressourcer til at være pårørende. Mottoet er "Vi hjælper dig, så du kan hjælpe dine".

Læs evt. mere på vores Facebookside: https://www.facebook.com/bedrepsykiatrikoegestevnsfakse

Formand:
Dorrit Krog
Steinmannsvej 31
4600 Køge
Tlf.: 40 64 09 01
Mail: dorritkrog1@gmail.com

Kasserer:
Susanne Larsen

Bestyrelsesmedlemmer:
Greta Autrup
Anne Graulund