Pårørendemøder

Bedre Psykiatri Køge, Stevns og Faxe har Åbne Cafémøder / pårørendemøder

 

Der er åbent Café møde den første torsdag i måneden kl. 18.30-20.30

Sted: Ølbycenter 55, 1. sal 4600 Køge.

I øjeblikket er der planlagt følgende temaer på vore pårørende caféer:

  • 4.2.2016     Angst - ung med angst kommer og fortæller om det at have angst
  • 3.3.2016     Tema om det at være pårørende
  • 7.4.2016     Angst - oplæg om angst fra fagperson
  • 28.4.2016   Selvskadende adfærd (obs. den 5.5.2016 er en helligdag, derfor er                              mødedatoen ændret). 

Vi arbejder herudover på at få følgende temaer aftalt med konkrete personer:

  • 2.6.2016      Selvmordsforebyggelse
  • 4.8.2016      ADHD
  • 1.9.2016      Borderline
  • 6.10.2016    OCD
  • 3.11.2016    Depression
  • 1.12.2016    Julehygge med gløgg og æbleskiver og mulighed for snak i grupper. 

Mød op og brug muligheden for at udveksle erfaringer med andre i samme situation, det at være pårørende til psykisk sårbare.  

Sindets Dag 10.10. 2016 - under planlægning

Vi har holdt Sindets dag den 10.10.2015 i samarbejdet med Fugleskræmslet, Det Grønne Hus, Køge Kirke og Køge Kommune, med et optog gennem Køge fra Det grønne Hus, hen over Torvet, til KØS for at samles til andagt og lystænding i Køge Kirke og sluttende med et arrangement i Køge Kirkes Sognegård, hvori deltog politikere Lissie Kirk og Dora Olsen fra Køge Byråd. 

Et arrangement, som vi gerne vil gøre til en tradition, så vi får mulighed for at sætte fokus på psykisk sygdom, og det at være pårørende til en psykisk syg.

Årets tema var Værdighed. 

Samtalegrupper

Der er i øjeblikket 2 samtalegrupper, der holder møde enten den 2. eller 3. mandag i måneden og de slutter i juni måned 2016. 

Det er samtalegrupper for forældre til psykisk syge børn. 

Har du lyst til at være med i en samtalegruppe, så kontakt formanden

Dorrit Krog tlf. 40640901 eller på mail: dorritkrog1@gmail.com