Bestyrelse i Bedre Psykiatri, Køge, Stevns og Faxe

Bestyrelsen for Lokalafdelingen Køge/Faxe/Stevns

Lokalafdelingen dækker Køge, Faxe og Stevns Kommuner.

Læs evt. mere på vores Facebookside: https://www.facebook.com/bedrepsykiatrikoegestevnsfakse

Mail: koege@bedrepsykiatri.dk

Formand:
Susanne Larsen
Østre Sandmarksvej 117
4600 Køge
Tlf: 41422801
Mail: skodasus@hotmail.com

Næstformand:
Johnny Nielsen
Elvervangen 3G, Hellested
4652 Hårlev
Tlf.: 40369902
Mail: fugi@outlook.dk

Kasserer:
Greta Autrup, Køge

Bestyrelsesmedlemmer:
Vinnie Hedegaard, Lille Skensved
Ole Solander, Strøby