Arrangementer

Vi arrangerer løbende foredrag og arrangementer for at udbrede viden om psykisk sygdom og pårørenderollen.