Bisidder

Bisidder

Har du og din pårørende brug for et sæt ekstra ører ved samtaler med psykiatrien eller kommunen?

Bedre Psykiatri Kolding tilbyder bisidderhjælp til pårørende til psykisk syge. Din bisidder deltager i møder, som er relevante i din og/eller din pårørendes situation. Det kan f.eks. være møder i psykiatrien, på jobcentret eller i socialforvaltningen.

Din bisidder vil hjælpe og bistå dig under mødet, så du får stillet de relevante spørgsmål. Din bisidder lytter og skriver notater  fra mødet. 

 

Er du interesseret i at få en bisidder eller at høre mere, er du velkommen til at kontakte bisidder Christine Warberg Storgaard via email christine@storgaard.net.